ESBE Group bidrar till energieffektivitet

APPLIKATIONER

Filter
SOLENERGI 1

Termosifonsystem tillsammans med extra panna.

Produkter

VMC300
SOLENERGI 2

Termosifonsystem tillsammans med extra panna med justerbar fördelningstemperatur.

Produkter

VMD300
SOLENERGI 3

Solenergisystem med laddning på 2 nivåer till ackumulatortanken.

Produkter

VTD300
SOLENERGI 4

Solenergisystem med laddning på 3 nivåer till ackumulatortanken.

SOLENERGI 5

Solenergisystem med laddning på 3 nivåer till ackumulatortanken.

Produkter

90, proportionell
SOLENERGI 6

Termosifonsystem tillsammans med en ventilkombination.

Produkter

VMB400, VMB500
SOLENERGI 7

Solenergisystem med extra reserv för tappvarmvattensystem.

Produkter

VTA320, VTA520
SOLENERGI 8

Solenergisystem med extra reserv för tappvarmvattensystem.

Produkter

VMC300
SOLENERGI 9

Solenergisystem med maximalt utnyttjande av skiktningen i ackumulatortanken.

SOLENERGI 10

Större solenergisystem med prioriterad laddning av ackumulatortanken.

Produkter

VZC, VZD
HVAC 1

Värmesystem med 2 -vägsreglering och variabelt flöde.

HVAC 2

Värmesystem med 2 -vägsreglering och lokal cirkulationspump.

HVAC 3

Värmesystem med 3-vägsreglering.

HVAC 4

Värmesystem med 3 -vägsreglering och lokal cirkulationspump.

HVAC 5

Värmesystem med 3 -vägsreglering och lokal cirkulationspump.

HVAC 6

Värmesystem med 3 -vägsreglering och variabelt flöde.

Produkter

VLA100 VLE100 ALB100
HVAC 7

Värmesystem med 2 -vägsreglering och lokal cirkulationspump.

Produkter

VLA100 VLE100 ALB100
HVAC 8

Värmesystem med 3-vägsreglering.

Produkter

VLA100 VLE100 ALB100
HVAC 9

Värmesystem med 3 -vägsreglering och lokal cirkulationspump.

Produkter

VLA100 VLE100 ALB100
HVAC 10

Värmesystem med 3 -vägsreglering och lokal cirkulationspump.

Produkter

VLA100 VLE100 ALB100
HVAC 11

Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med ställdon för reglering av värmesystem.

Produkter

GRA200, GRA300
HVAC 12

Lufthanteringssystem som kontrollerar flödestemperaturen till värme-/kylaggregat

Produkter

VRC260
HVAC 13

Shuntgrupp utrustad med en shuntventil med 2-vägsfunktion. Shuntgruppen är avsedd för värmekretsar där det krävs ett konstant, sekundärt flöde och temperaturreglering.

Produkter

GRB300
VÄRMEPUMP 1

Värmepump med värmeslinga och tappvarmvattentank.

VÄRMEPUMP 2

Värmepump med högre flödeskrav.

VÄRMEPUMP 3

Värmepump med höga flödeskrav.

VÄRMEPUMP 4

Värmepumpsapplikation med extra värmekälla som reserv.

Produkter

VZC, VZD
VÄRMEPUMP 5

Värmepumpsapplikation med vridande styrdon och reglering.

Produkter

VRB140 90C
VÄRMEPUMP 7

Värmepumpsapplikation med pumpgrupp designed för värmekretsar där styrning beroende på väder eller inomhus/utomhus temperatur och pumpstyrning krävs.

FASTBRÄNSLE 1

Effektiv laddning av ackumulatortank.

Produkter

LTC300
FASTBRÄNSLE 2

Effektiv laddning av ackumulatortank med valfri cirkulationspump.

Produkter

VTC300 VTC500 ATA200
FASTBRÄNSLE 3

Effektiv laddning av ackumulatortank med elektrisk reglering.

Produkter

VRG130 CRA200
FASTBRÄNSLE 4

Effektiv och snabb laddning av ackumulatortank med elektrisk reglering.

Produkter

VRB140 CRA200
FASTBRÄNSLE 5

Effektiv laddning av ackumulatortank med tillgänglig säkerhetsutrustning.

Produkter

LTC300 ATA200 CTF150
FASTBRÄNSLE 6

Fastbränsleapplikation med reservvärmekälla.

Produkter

VTC500 VRB140 90C
FASTBRÄNSLE 7

Komplett fastbränsleapplikation med tappvarmvatten och solenergisystem.

FASTBRÄNSLE 8

Pumpgrupp med bivalent ventil tillsammans med ställdon för fastbränsleapplikation.

Produkter

GBA200
FASTBRÄNSLE 11

Returtemperaturenheten är designed för fastbränsleapplikationer där returtemperaturreglering krävs.

Produkter

GST200
FASTBRÄNSLE 12

Returtemperaturenheten är designed för fastbränsleapplikationer där returtemperaturreglering krävs.

OLJA OCH GAS 1

Ventilreglerad radiatorkrets.

Produkter

VRG130 CRB200
OLJA OCH GAS 2

Ventilreglerad radiatorkrets med höjd returtemperatur.

Produkter

VRG140 CRB200 90C
OLJA OCH GAS 3

Modulerande värmekälla med radiatorkrets och fristående golvvärme.

Produkter

VTA370, VTA570
OLJA OCH GAS 4

Radiatorkrets tillsammans med en golvvärmezon.

OLJA OCH GAS 5

Radiatorkrets med flera golvvärmezoner.

OLJA OCH GAS 6

Termosifonsystem tillsammans med extra panna.

Produkter

VMC300
OLJA OCH GAS 7

Termosifonsystem tillsammans med extra panna med justerbar fördelningstemperatur.

Produkter

VMD300
OLJA OCH GAS 8

Solid fuel system with additional boiler.

Produkter

VMC300 VTC300 VTC500
OLJA OCH GAS 9

Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med reglering för radiatorkrets.

Produkter

GRC200
OLJA OCH GAS 12

Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med reglering för radiatorkrets.

Produkter

GRC200
OLJA OCH GAS 13

Gaspanna med ESBE fördelarskåp för system där flera värmekretsar används. ESBE fördelarskåp rekommenderas för att distribuera värmeförsörjningen till de olika kretsarna via individuella ESBE shuntgrupper.

TAPPVARMVATTEN 1

Tappvarmvatteninstallation med asymmetriskt flöde.

TAPPVARMVATTEN 2

Tappvarmvatteninstallation med symmetriskt flöde.

TAPPVARMVATTEN 3

Tappvarmvatten med reglering både centralt och vid tappstället.

TAPPVARMVATTEN 4

Tappvarmvatten med en kompakt ventilkombination.

Produkter

VMB400, VMB500
TAPPVARMVATTEN 5

Termosifonsystem tillsammans med extra panna.

Produkter

VMC300
TAPPVARMVATTEN 6

Termosifonsystem tillsammans med extra panna med justerbar fördelningstemperatur.

Produkter

VMD300
TAPPVARMVATTEN 7

Pumpgrupp för att optimera energitransporten i tappvarmvattenapplikation.

TAPPVARMVATTEN 8

Indirekt temperaturreglering av varmvatten med tappvatten-reglering CRS211.

TAPPVARMVATTEN 12

Tappvarmvattensystem med cirkulation

TAPPVARMVATTEN 13

Indirekt temperaturreglering av tappvarmvatten med reglering CRS211 och flödesbegränsningsventil VTF320

TAPPVARMVATTEN 17

Tappvattensystem med VVC. 

Produkter

SLD130
TAPPVARMVATTEN 18

Tappvatten system med symmetrisk kopplingsbild

Produkter

SLD130
RADIATORER 1

3-vägs ventilreglerad radiatorkrets.

RADIATORER 2

4-vägs ventilreglerad radiatorkrets.

RADIATORER 3

3-vägsventil tillsammans med reglering för radiatorkrets.

Produkter

VRG130 CRB200 90C
RADIATORER 4

4-vägsventil tillsammans med reglering för radiatorkrets.

Produkter

VRG140 CRB200 90C
RADIATORER 5

4-vägs bivalent tillsammans med reglering för radiatorkrets.

Produkter

VRB140 CRB200 90C
RADIATORER 6

Värmesystem med radiatorkrets och golvvärme.

RADIATORER 7

Värmesystem med fristående radiatorkrets och golvvärme.

RADIATORER 8

Bivalent värmesystem med fristående radiatorkrets och golvvärme.

Produkter

VRB140 CRB200 90C
RADIATORER 10

Pumpgrupp med direktförsörjning för att transportera energi så effektivt som möjligt.

Produkter

GDA200, GDA300
RADIATORER 12

Radiatorslinga med förblandad flödestemperatur. Används med inomhus- eller utomhusreglering. 

Produkter

SLD130
RADIATORER 13

Shuntgrupp utrustad med en shuntventil med 2-vägsfunktion. Shuntgruppen är avsedd för värmekretsar där det krävs ett konstant, sekundärt flöde och temperaturreglering.

Produkter

GRB300
GOLVVÄRME 1

Termostatiskt reglerad golvvärme med en zon.

Produkter

VTA370, VTA570
GOLVVÄRME 2

Termostatiskt reglerad golvvärme med flera zoner.

Produkter

VTA370, VTA570
GOLVVÄRME 3

Konstanttemperaturreglerad golvvärme med flera zoner.

Produkter

VRG130 CRA200
GOLVVÄRME 4

Inom-/utomhusreglerad golvvärme med flera zoner.

Produkter

VRG130 CRB200 90C
GOLVVÄRME 5

Värmesystem med radiatorkrets och golvvärme.

GOLVVÄRME 6

Värmesystem med fristående radiatorkrets och golvvärme.

GOLVVÄRME 7

Bivalent värmesystem med fristående radiatorkrets och golvvärme.

Produkter

VRB140 CRB200 90C
GOLVVÄRME 8

Pumpgrupp med bivalent ventil tillsammans med ställdon för reglering av golvvärme.

GOLVVÄRME 9

Pumpgrupp med termostatisk fast temperaturreglering för golvvärme.

Produkter

GFA200, GFA300
GOLVVÄRME 10

Termostatiskt reglerad golvvärme med en zon.

Produkter

VTG140
GOLVVÄRME 11

Temperaturreglerad golvvärme med en zon. Används med inomhus- eller utomhusreglering. 

Produkter

SLD130
KYLA 1

System med både värme och kyla.

KYLA 2

Kylsystem med 3-vägsreglering och cirkulation.

KYLA 3

Kylsystem med 2-vägsreglering och variabelt flöde.

KYLA 4

Kylsystem med 3-vägsreglering och cirkulation.

Produkter

VLA100 VLE100 ALB100
KYLA 5

Kylsystem med 2-vägsreglering och variabelt flöde.

Produkter

VLA100 VLE100 ALB100
KYLA 6

Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med ställdon för reglering av kylsystem.

Produkter

GRA200, GRA300
KYLA 7

Shuntgrupp utrustad med en shuntventil med 2-vägsfunktion. Shuntgruppen är avsedd för värmekretsar där det krävs ett konstant, sekundärt flöde och temperaturreglering.

Produkter

GRB300
FJÄRRVÄRME 1

Tappvarmvattenreglering i understationer för fjärrvärme.

FJÄRRVÄRME 2

Tappvarmvattenreglering och termostatisk golvvärmereglering med fjärrvärme.

FJÄRRVÄRME 3

Tappvarmvattenreglering och reglering av golvvärme för system med fjärrvärme.

FJÄRRVÄRME 4

Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med reglering för fjärrvärmesystem.

FJÄRRVÄRME 5

Pumpgrupp med shuntventil tillsammans med reglering för fjärrvärmesystem.