TAPPVARMVATTEN 13

Indirekt temperaturreglering av tappvarmvatten med reglering CRS130 och flödesbegränsningsventil VTF320