TAPPVARMVATTEN 13

Indirekt temperaturreglering av tappvarmvatten med reglering CRS211 och flödesbegränsningsventil VTF320