ESBE Shuntgrupper | Smidiga och prisvärda allt-i-1-paket

DAA100, DDA100

Dubbel shuntgrupp, direktförsörjning/blandningsfunktion
ESBE:s dubbla shuntgrupper i kompakt design för alla värmeinstallationer med två värmekretsar. Shuntgrupperna har integrerade fördelarbalkar med funktion för hydraulisk separation och finns i två versioner: kombination av blandningsfunktion och direktförsörjning eller dubbelblandningsfunktion.

GBA200

Shuntgrupper, bivalent funktion
ESBE:s GBA200-serie omfattar shuntgrupper som är avsedda för värmecirkulation där det krävs flödestemperaturreglering och effektiv användning av energi.

GRA200, GRA300

Shuntgrupp, blandningsfunktion
ESBE:s GRA200- och GRA300-serier omfattar shuntgrupper utrustade med shuntventil och ställdon. Shuntgrupperna är utformade för värmesystem där reglering av värmekretsens temperatur krävs.

GRB300

Shuntgrupp, blandningsfunktion
ESBE serie GRB300 är en shuntgrupp utrustad med en shuntventil med 2-vägsfunktion. Shuntgruppen är avsedd för värmekretsar där det krävs ett konstant, sekundärt flöde och temperaturreglering.

GRC200

Shuntgrupp, blandningsfunktion
ESBE-serien GRC200 är shuntgrupper som är utrustade med shuntventil och reglering, utformade för värmesystem som styrs av väder eller inomhus-/utomhustemperatur och där pumpstyrning krävs.

GST200

Laddshuntgrupp, termostatisk blandningsfunktion
Laddshuntgrupperna ur GST200-serien är avsedda för returtemperaturreglering i vilken typ av fastbränslepanna som helst. GST200-seriens Laddshuntgrupper levereras med en termostatisk laddventil ur VTC400-serien för temperaturreglering.

GMA300

Fördelarbalk
Serien GMA300 består av fördelarbalkar för två eller tre shuntgrupper med isolering enligt EnEV2014 och väggkonsoler.
Ny

GMB600

Fördelarskåp
ESBE Serie GMB600 är en distributionsmodul för styrning av två eller tre värmekretsar. Kan som tillval kompletteras med valfria shuntgrupper ur Serie GxA300, DN20.