ESBE Fresh Hydro | Unik produkt för friskt och rent tappvatten

FSK100

Fresh-hydro-enhet
FSK100-serien är högt sofistikerade enheter med oslagbar prestanda, konstruerade för tappvattenuppvärmning.