TAPPVARMVATTEN 2

Tappvarmvatteninstallation med symmetriskt flöde.