ESBE Rumstermostater | Enkla att installera

TMA110

Rumstermostat
ESBE-serien TMA110 är ett sortiment av elektromekaniska rumstermostater med gasfylld bälg som kan användas för uppvärmning.

TFC100

Rumstermostat
ESBE-serien TFC100 är rumstermostat av fläktkonvektortyp som kan användas för uppvärmning och kylning.