ESBE Rumstermostater | Enkla att installera

TPx200

Rumstermostat
ESBE-serien TPx200 är en trådlös, elektronisk termostat som kan användas för uppvärmning och kylning.

TPx100

Rumstermostat
ESBE-serien TPx100 är ett sortiment av programmerbara, elektroniska rumstermostater som kan användas för uppvärmning och kylning.

TMA110

Rumstermostat
ESBE-serien TMA110 är ett sortiment av elektromekaniska rumstermostater med gasfylld bälg som kan användas för uppvärmning.

TFC100

Rumstermostat
ESBE-serien TFC100 är rumstermostat av fläktkonvektortyp som kan användas för uppvärmning och kylning.