ESBE Vridande ventiler | Marknadsledande pålitliga ventiler

VRG130

Shuntventil
Serie VRG130 är 3-vägsventiler som lämpar sig för blandning och fördelning.

VRG140

Shuntventil
Serie VRG140 är 4-vägsventiler som lämpar sig för användning enligt dubbelshuntprincipen.

VRG330

Shuntventil
Serie VRG330 är ventiler som lämpar sig för blandning och fördelning av höga flöden.

3F

Shuntventil
Serie 3F är 3-vägsventiler med flänsanslutning PN6, lämpliga för blandning och fördelning upp till 6 bar.

4F

Shuntventil
Serie 4F är 4-vägsventiler med flänsanslutning PN6, lämplig för användning enligt dubbelshuntprincipen upp till 6 bar.

VRH130

Shuntventil
Serie VRH130 är kompakta, flexibla ventiler lämpliga för blandning och fördelning i parallella applikationer.

HG

Shuntventil
Serie HG är 3-och 4-vägs reglerventiler för pumpflänsanslutningar som lämpar sig för blandning och användning enligt dubbelshuntprincipen i parallella applikationer.

T

Shuntventil
Serie T är 4-vägsventiler för fabriksmontering på pannor och lämpar sig för användning enligt dubbelshuntprincipen upp till 6 bar.