ESBE Regleringar | ESBEs sortiment av temperaturreglering

CRA200

Reglering
CRA200-serien omfattar enheter för konstanttemperaturreglering med inbyggt ställdon.

CRA120

Reglering
Serie CRA120 är en temperaturreglering för konstantflöde som lämpar sig för större system och ventiler, till exempel 3F.

CRC200

Reglering
CRC200-serien är en utomhustemperaturreglering med integrerat ställdon.

CRC120

Reglering
CRC120-serien är en utomhustemperaturbaserad reglering som lämpar sig för större system och ventiler, till exempel 3F

CRD200

Reglering
CRD200-serien är en kombinerad väderkompenserande och inomhusbaserad reglering med integrerat ställdon.

CRK210

Reglering
Enheterna ur CRK210-serien används för konstanttemperaturreglering av värme/kyla och har inbyggt ställdon för ändring av öppningsriktningen.

CRS210

Reglering
CRS210-serien omfattar enheter för konstanttemperaturreglering med inbyggt ställdon för tillämpningar som rör tappvarmvatten.

CUA100

Reglering
Serie CUA100 är en rumstemperaturreglering som används med de flesta 3-punkts 24 VAC-ställdon.