VRIDANDE STYRDON

Nedan besvarar vi vanlig frågor från våra kunder. Om din inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.

Vilken typ av ställdon/reglering passar till min ESBE-ventil?

urvalsguiden kan du se kombinationer av ESBE-ställdon och regleringar till olika ESBE-ventiler.

Jag vill uppgradera min shuntventil med ett ställdon, men min panna har ingen reglering. Hur gör jag då?

Vi rekommenderar att du tittar närmare på vårt utbud av regleringar i serien CRx. Dessa regleringar har inbyggda ställdon. Vi har många olika regleringar som passar olika applikationer på marknaden.

Går det att montera ett M60-ställdon på en VRG-ventil?

Nej det går tyvärr inte. Vi rekommenderar att du byter ut ställdonet tillsammans med ventilen för att säkerställa att de fungerar optimalt. Lämpligt ställdon visas i vår ersättningsguide som finns under Support.

Hur byts klaffen inuti ventilen ut i en VRG/VRB-ventil?

Klaffen finns inte som reservdel och ska inte bytas ut.
O-ringarna inuti ventilen finns som reservdelar och kan bytas ut. Kontakta din lokala distributör eller kundtjänst för rätt artikelnummer.

Var är klaffen placerad i VRG- och VRB-ventilen som visas?

Spåret på klaffens axel visar klaffens position. Se bilderna nedan för detaljerad information om de olika produkterna.

position_slideshoe_1.png

Varför kan inte 90C användas för ESBE-ventilerna i serie 4F, serie T och serie H?

De här ventilserierna har mekaniska stopp inuti ventilen och kan inte flyttas mer än 90º. I kalibreringsläge kan 90C-regleringen köras mer än 90º, arbetsområdet och det mekaniska stoppet förstör då regleringens växellåda.

Hur mycket glykol ska användas i ett system med ESBEs vridande styrdon?

Max 50% glykol för frysskydd och syrebindande medel för vattenbehandling är tillåtna som tillsatsmedel. Eftersom både viskositeten och värmeövergångstalet påverkas när glykol tillsätts i systemet måste man ta hänsyn till det när ventilen dimensioneras. En tumregel är att vid inblandning av 30-50 % glykol bör närmaste högre Kv-värde väljas än i normalfallet. En lägre andel glykol påverkar inte ventilens funktion.