VRIDANDE STÄLLDON

Nedan besvarar vi vanlig frågor från våra kunder. Om din inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.

Vilken typ av ställdon/reglering passar till min ESBE-ventil?

urvalsguiden kan du se kombinationer av ESBE-ställdon och regleringar till olika ESBE-ventiler.

Jag har en VRG13x-ventil och behöver ett ställdon till den. Vilket skulle ni rekommendera?

Till VRG-ventiler rekommenderar vi att man använder ställdon i ARA600-serien. Men förutom ventiltypen är det också mycket viktigt att veta vilken styrsignal som används. Ställdon kan styras med 2-punkts, 3-punkts eller proportionell signal och ha en strömförsörjning på 24 V eller 230 V. De flesta regleringar använder 3-punktssignal med 230 V försörjning, men vi rekommenderar starkt att du kontrollerar de rätta parametrarna för ställdonet i pannans eller regleringens bruksanvisning.

Observera: 15 sekundersställdon gäller inte för DN40/50

Hur ska ställdonet monteras på ventilen ?

- Ställ in ventilen i mittpositionen. Exempel finns i användarinstruktionen till ventilen
- Montera ställdonet på ventilen enligt användarinstruktionen till ställdonet
- Kontrollera att monteringen är korrekt innan du startar ställdonet

Ställdonen och ventilerna levereras alltid i mittposition från ESBE.

Gör så här om ställdonet inte är i mittposition:
- Ställ in ställdonet i manuellt läge och ställ in det i mittposition
- Montera ställdonet på ventilen
- Ställ tillbaka ställdonet i ursprungspositionen och ställ in det automatiska läget

Hur monterar jag ett begagnat ARA6xx-ställdon på rätt sätt på en shuntventil?

Följ dessa instruktioner:

  1. Ställdon: Aktivera manuellt driftläge och vrid ratten (=växellådan) till mittenläget.
  2. Ställdon: Ta bort ratten genom att dra ut den från regleringen. Se till att inte ändra läget som ställdes in i punkt 1 när du tar bort ratten.
  3. Ventil: Vrid blandningsventilen till mittläget (önskat) och montera adaptersatsen.
  4. Ställdon: Montera ställdonet på ventilen och fixera det med M5-bulten.
  5. Ställdon: Sätt tillbaka ratten på ställdonet och tryck ned den försiktigt medan du roterar ratten för att hitta det rätta läget.

Går det att montera ett M60-ställdon på en VRG-ventil?

Nej det går tyvärr inte. Vi rekommenderar att du byter ut ställdonet tillsammans med ventilen för att säkerställa att de fungerar optimalt. Lämpligt ställdon visas i vår ersättningsguide som finns under Support.

Ventilen och ställdonet fungerar inte som de ska. Vad är fel?

Kontrollera att ventilen och ställdonet är korrekt ihopmonterade. Mer information om olika applikationer och hur de ska monteras finns i användarinstruktionerna eller på den här webbplatsen.

Ställdonet svänger fram och tillbaka.

Det kan finnas flera orsaker till att ställdonet rör sig fram och tillbaka:
- Kontrollera att signalen till ställdonet är korrekt och utan störningar
- Kontrollera om ventilen är för stor genom att beräkna vilket Kvs-värde som behövs i systemet. Beräkningen kan göras med programmet ESBE Hydronic Selection som finns på webbplatsen.

Vad kan extrabrytaren på ställdonet användas till?

Mikrobrytaren kan användas till att ansluta extern utrustning som du vill starta/stoppa via ventilens position. Ett exempel kan vara cirkulationspumpen som du vill stänga av om ventilen är stängd. Ett annat exempel är extravärme som du vill sätta på när ventilen når en viss ventilposition.

ARA600 fungerar men ventilen med den vita montagesatsen rör sig inte. Vad är fel?

Kontrollera att ventilen och ställdonet är korrekt ihopmonterade. Mer information om olika applikationer och hur de ska monteras finns i användarinstruktionerna. Användarinstruktionerna finns på produktsidan och mappen "Ladda ner område"
- Kontrollera att ratten på ARA-ställdonet inte är i manuell position. Se bilderna nedan.

Rotary Actuator-01.png

Vad justeras med den gröna ringen på ARA600?

Med den gröna justeringskammen ändrar du när extrabrytaren ska aktiveras/avaktiveras.

faq_v_and_a_13.png

Hur ändrar jag arbetsriktningen på mitt ställdon, ARA600, 3-punkt?

Du kan ändra arbetsriktningen genom att byta plats på den svarta och bruna kabeln vid installationen.

Hur ändrar jag arbetsriktningen på mitt ställdon, ARA600, 2-punkt?

Genom att ändra byglingarna/fästena på kretskortet t.ex. från horisontella till vertikala. 

faq_v_and_a_8.png

Ytterligare information finns i instruktionshandboken i förpackningen eller på vår webbplats.

Hur ändrar jag arbetsriktningen på mitt proportionella ARA600-ställdon?

Till/från på DIP-strömställare 6 - ARA639
faq_v_and_a_9.png

Till/från på DIP-strömställare 2 - ARA659

faq_v_and_a_10.png

Se användarinstruktionen för mer detaljerad information

Går det att justera arbetsområdet för ställdon i 90-serien?

Ja, det går. Ställdon i 90-serien med 3- och 2-punkts styrsignal har ett inställningsbart arbetsområde mellan 30 och 180°, och typen 95-270M upp till 270°.

För de proportionella versionerna är det inställningsbara arbetsområdet följande:
- 30-90º för version 92P
- 30-180º för version 92P2
- 180-355º för version 92P4

Observera att funktionen inte är till för att justera ställdonet till en felaktigt justerad ventil.  Alla ESBEs ställdon och regleringar (förutom 92P4) levereras i mittposition.  Ställ in även ventilen i mittposition innan ställdonet monteras.

Kan ställdonsserien 90 monteras på ventiler i serie VRG/VRB och VRH?

Ja, det går. Använd adaptersatsen VRG801 med artikelnummer 16053300.

Vilken typ av arbetsvinkel och gångtid kan väljas?

  • 90° arbetsvinkel

120 s / 90 s / 60 s

  • 180° arbetsvinkel

240 s / 180 s / 120 s

  • 355° arbetsvinkel

390 s / 260 s / 130 s

Vilka styrsignaler kan ställas in på 90P?

För alla gångtider och arbetsvinklar kan följande styrsignaler ställas in: 0-10 V/2-10 V/0-5 V/0-20 mA/4-20 mA/0-10 mA/2-10 mA

Hur kan jag ställa in gångriktningen?

Gångriktningen kan ställas in med DIP-brytare nr 5. För medurs rörelseriktning ska DIP-brytaren ställas i vänster läge. För moturs rörelseriktning ska DIP-brytaren ställas i höger läge.

How can I set the working direction.png

Hur ställer jag in ställdonet?

För att ställa in ställdonets arbetsvinkel, riktning och gångtid samt styrsignalen, följ bruksanvisninge där alla DIP-brytare och deras positioner förklaras. DIP 1 och 2 – inställning av arbetsvinkeln DIP 3 och 4 – inställning av gångtiden DIP 5 – inställning av gångriktningen DIP 6 och 7 – inställning av styrsignalen DIP 8 – inställning av styrsignalen (spänning eller ström)

 

How do I do the setting of the actuator.png

 

Genom att ändra arbetsvinkeln med DIP-brytaren krävs även en justering av den roterande skivan – detta tillåter ställdonet att röra sig enligt DIP-brytarens inställningar och ändlägesbrytaren stoppar ventilen i rätt läge. (följ bruksanvisningen)

 

90P-end-switches.png

 

 

 

Kan jag använda handtaget i alla situationer och alla arbetsvinklar?

Nej, handtag ska tas bort när vinkeln är inställd på 180° eller mer.