SHUNTGRUPPER

Nedan besvarar vi vanlig frågor från våra kunder. Om din inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.

Var och i vilka tillämpningar används dubbel shuntgrupp?

Dubbel shuntgrupp kan användas för alla applikationer och med alla värmekällor.

För exempel, se produktdatablad.

Hur fungerar fördelarbalk med hydraulisk separation och vad används det till?

Fördelarbalken i den dubbla shuntgruppen är ett hydrauliskt block som kan fungera antingen som fördelarbalk eller som fördelarbalk med hydraulisk separation. Byt mellan funktionerna genom att vrida på skruven. Öppen bypass innebär att en del av flödet sänds tillbaka till värmekällan – ett alternativ som behövs om värmekällan har egen pump eller om det finns en systempump utanför värmekällan (på den dubbla shuntgruppens primärsida). Stängd bypass innebär att inget flöde går tillbaka till värmekällan. Flödet delas upp baserat på flödeskapaciteten för den dubbla shuntgruppens pumpar. Pumparnas kapacitet är inställd efter aktuellt behov från varje värmekrets. Alternativet behövs i situationer där värmekällan inte har någon inbyggd cirkulationspump eller om det inte finns någon systempump utanför värmekällan (på den dubbla shuntgruppens primärsida).

Bypass kan ställas in på önskat värde. Istället för öppen/stängd position kan du alltså välja ett värde för att balansera systemet vid behov. Se nedan:

Hydraulic separation DCU_en_A_Rityta 1.png

Vad är den korrekta placeringen när dubbel shuntgrupp installeras?

Dubbel shuntgrupp kan placeras ovanför, under eller bredvid värmekällan. Enheterna kan roteras 360°. För mer information, se bruksanvisning eller produktdatablad.

Är hydraulisk separation på fördelarbalken bara en av/på-funktion, och hur aktiveras den?

Du aktiverar bypassfunktionen och väljer värde genom antal varv på skruven.

Se även frågan “Hur fungerar fördelarbalk med hydraulisk separation och vad används det till?”

Vilka ventiler används i den dubbla shuntgruppen?

Produkten använder ESBE:s vridande ventiler med progressiv karaktäristik och kvs-värde 8. Kombinationen av kvs och progressiv karaktäristik ger en allsidig produkt som kan användas med nästan alla tillämpningar och värmekällor.

Vilket ställdon används i dubbel shuntgrupp?

Vi använder ESBE:s 3-punkts ställdon 120s 230VAC – ARA661 med QuickFIT-koppling. 3-punktssignal är den vanligaste styrsignalen för värmekällor. Om du behöver någon annan styrsignal, kontakta vår kundservice.

Vilken pump används i den dubbla shuntgruppen?

Produkten är utrustad med pumpen Wilo PARA 15/8-75/SC 130mm. För pumpinställningar, se produktens eller cirkulationspumpens bruksanvisning. För godkänt tryck på enheten se produktdatablad.

Kan den dubbla shuntgruppen uppgraderas?

Dubbel shuntgrupp DDA111 (grupp med direkt matning och blandning) kan uppgraderas till DAA111 (grupp med två blandningsmatningar) med hjälp av uppgraderingssats DVA111 (art. no. 62100300).

Enheterna kan även förenklas till en shuntgrupp med direkt matning genom att byta ventilen mot en pluggsats och isolerande huskåpa (levereras på begäran) – kontakta kundservice för detta.

Kan jag använda annat ställdon eller annan reglering från ESBE med dubbel shuntgrupp?

Ja. Om du behöver använda någon av våra CRx-produkter eller ARA med annan styrsignal, kontakta kundservice.

Behöver jag andra tillbehör, till exempel fördelarbalk eller hydraulisk separation, med dubbel shuntgrupp?

Nej, enheten har all utrustning som behövs. Med ESBE dubbel shuntgrupp får du en färdig produkt med kulventiler, termometrar, högeffektiva pumpar, ventiler och ställdon (beroende på version ett eller två) samt en fördelarbalk med bypassfunktion. Du kan  aktivera hydraulisk separation genom att vrida på fördelarbalkens skruv.