LINJÄRA STÄLLDON

Nedan besvarar vi vanlig frågor från våra kunder. Om din inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.

Ställdonet ALFxx1 230V går ojämnt. Vad är problemet?

I vissa applikationer där ett relä används finns ofta ett s.k. snubbernätverk som ska skydda reläkontakter från spänningstransienter vid induktiva laster. Motorn i ALF utgör ingen induktiv last och “snubbernätverket” kan då orsaka problem.  Du kan enkelt testa detta i två steg:

  1. Koppla från klämman LH så att endast LC-klämman är ansluten till regleringen och strömsätt LC – ställdonet ska röra sig i en riktning.
  2. Koppla från klämman LC så att endast LH-klämman är ansluten till regleringen och strömsätt LH – ställdonet ska röra sig i en riktning.