FRESH HYDRO-ENHETER

Nedan besvarar vi vanlig frågor från våra kunder. Om din inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.

Vad betyder de olika LED-signalerna på framsidan av FSK101?

Lysdioderna på ställdonet på framsidan av FSK101 informerar om driftstatus och fel.

Ett konstant LED-ljus indikerar ventilens arbetslägen:

 • Grön LED: Ventilen har en öppningsgrad på 0 %.
 • Grön och blå LED: Ventilen har en öppningsgrad på 1 upp till 40 %.
 • Blå LED: Ventilen har en öppningsgrad på 40 upp till 60 %.
 • Blå och röd LED: Ventilen har en öppningsgrad på 60 upp till 99 %.
 • Röd LED: Ventilen har en öppningsgrad på 100 %.

Vad händer om en eller flera lysdioder på ställdonet blinkar snabbt?

Blinkande ljus med en frekvens på 0,25 s betyder FEL. Felet kan innebära att ventilen inte reagerar på styrsignalen och har fastnat i ett läge. Följande åtgärder kan vidtas:

 • Återställning: Koppla från/till nätspänningen till Fresh Hydro-enheten. Ventilen rör sig när FSK101 startas.
 • Rengöring: Ta bort ventilen från FSK101. Rengör konan vid behov. Använd silikonfett vid återmontering av ventilen.
 • Kontakta kundtjänst.

Detaljerad information finns i installationshandboken.

Vad betyder de olika LED-signalerna på regleringen som sitter på höger sida av FSK101?

 • Grön LED: FSK är klar att använda.
 • Röd LED à FEL – Tryck på serviceknappen i 2 sekunder för att få ytterligare information.
 • Grön LED blinkar: FSK101 används i manuellt läge. Primärpumpen körs i 50 % hastighet och ventilen är i läget 50 %.
 • LED:n blinkar grönt och rött: Legionellaspolning pågår.

Finns det ett aktivt kalkskydd inbyggt i FSK101?

Fresh Hydro-enheten har ett aktivt kalkskydd. Det fungerar på två sätt:

 • Utrustningsdesign: Plattvärmeväxlarens konstruktion medger hög energiöverföring vid låg temperatur.
 • Mjukvara: Regleringen säkerställer att flödestemperaturen när det är möjligt begränsas till högst 60°C på primärsidan. (Detta beror på dricksvattenflödet och den önskade temperaturen.)

Hur minimerar jag risken för kalkavlagringar i värmeväxlaren på FSK101?

Om temperaturen är över 60°C utfälls kalk i högre grad. För att minimera risken ställer du in temperaturen på en lägre nivå (i alla fall lägre än 55 °C).

Vid högt flöde och hög temperatur på dricksvattnet måste du också tänka på att temperaturen måste vara högre än 60 °C för uppvärmningsvattnet.