CRA

Nedan besvarar vi vanliga frågor från våra kunder om CRAxxx-regleringen. Om du inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.

Hur ändras öppningsriktningen på CRA110 och CRB100?

Du ändrar rotationsriktning så här:
- Stäng av strömmen
- Tryck och håll joysticken åt de håll som ventilen rör sig från stängd till öppen
- Koppla på strömmen igen och håll kvar joysticken i några sekunder
- Nu har arbetsriktningen ändrats

Hur byter du rotationsriktning på serie CRA120?

Du ändrar rotationsriktning så här:
- Stäng av strömmen
- Skruva loss regleringsboxens kåpa.
- Ändra läge på kablarna som är anslutna till ställdonet. Se bifogad bild.
- Montera ihop regleringsboxen igen.
- Nu har arbetsriktningen ändrats.

Controllers 01.jpg

Hur ställer jag in en temperatur över 50 °C?

Lägsta och högsta flödestemperatur ändras i de avancerade inställningarna. Temperaturen kan ställas in på från +5 °C till +95 °C. Instruktioner för hur du kommer till de avancerade inställningarna för att ändra värdena för lägsta och högsta flödestemperatur finns i instruktionshandboken.

Hur ändras den inställda framledningstemperaturen i serie CRA110?

Så här ändrar du den inställda framledningstemperaturen:
- Tryck kort på joysticken.
- Öka eller minska temperaturen genom att dra joysticken åt höger eller vänster.
- Bekräfta genom att trycka snabbt på joysticken.

Hur ändras den maximala framledningstemperaturen i serie CRA110?

Så här gör du inställningarna:
- Tryck ned joysticken i 4 sekunder.
- Den fasta nyckeln, pricken och uppilen visas.
- Tryck kort på joysticken så att siffrorna blinkar.
- Ändra temperaturen genom att dra joysticken åt höger för att öka temperaturen, och åt vänster för att minska den.
- Bekräfta genom att trycka kort på joysticken.
- Tryck ner joysticken i 4 sekunder eller vänta i 20 sekunder för att återgå till huvudmenyn

Hur ändras den minsta framledningstemperaturen i serie CRA110?

Så här gör du inställningarna:
- Tryck ned joysticken i 4 sekunder.
- Den fasta nyckeln, pricken och uppilen visas.
- Tryck joysticken åt höger helt kort.
- Den fasta nyckeln, pricken och nedpilen visas.
- Tryck kort på joysticken så att siffrorna blinkar.
- Ändra temperaturen genom att dra joysticken åt höger för att öka temperaturen, och åt vänster för att minska den.
- Bekräfta genom att trycka kort på joysticken.
- Tryck ner joysticken i 4 sekunder eller vänta i 20 sekunder för att återgå till huvudmenyn

Hur ändras den inställda framledningstemperaturen i serie CRA120?

Så här ändrar du den inställda framledningstemperaturen:
- Tryck kort på mittenknappen
- Öka eller minska temperaturen genom att trycka på höger knapp (öka) eller vänster knapp (minska).
- Bekräfta genom att trycka kort på mittenknappen.

Hur ändras den maximala framledningstemperaturen i serie CRA120?

Så här gör du inställningarna:
- Håll ned mittenknappen i 4 sekunder.
- Den fasta nyckeln, pricken och uppilen visas.
- Tryck kort på mittenknappen så att siffrorna blinkar.
- Ändra temperaturen genom att trycka på den högra knappen för att öka och på den vänstra knappen för att minska temperaturen.
- Bekräfta genom att trycka kort på mittenknappen.
- Tryck ner mittenknappen i 4 sekunder eller vänta i 20 sekunder för att återgå till huvudmenyn.

Hur ändras den minsta framledningstemperaturen i serie CRA120?

Så här gör du inställningarna:
- Håll ned mittenknappen i 4 sekunder.
- Den fasta nyckeln, pricken och uppilen visas.
- Tryck på den högra knappen,
- Den fasta nyckeln, pricken och nedpilen visas.
- Tryck kort på mittenknappen så att siffrorna blinkar.
- Ändra temperaturen genom att trycka på den högra knappen för att öka och på den vänstra knappen för att minska temperaturen.
- Bekräfta genom att trycka kort på mittenknappen.
- Tryck ner mittenknappen i 4 sekunder eller vänta i 20 sekunder för att återgå till huvudmenyn.

Hur kan T2 aktiveras av extern utrustning till regleringsserie CRA100 och CRB100?

Under regleringsenhetens kåpa finns  ett grönt kontaktdon. På kontaktdonet ansluter du två ledningar, och när de ansluts till varandra aktiveras T2-temperaturen. Exempel på extern utrustning är ESBEs GSM-modul CRB915 (artikelnummer 1705 59 00) där du kan växla mellan de två förinställda temperaturerna med din mobiltelefon.

OBS! Signalen från den externa utrustningen måste vara fri från spänning och motstånd.

faq_cra_crb_23.png

Hur aktiveras T2 av extern utrustning i serie CRA120 och CUA110?

Under regleringsboxens kåpa kan du ansluta två ledningar. När ledningarna ansluts aktiveras T2-temperaturen.

faq_cra_crb_4.png

Kan reglering serie CRA120 monteras på ventiler i serie VRG/VRB och VRH?

Ja, det går. Använd adaptersatsen VRG801 med artikelnummer 16053300.