90C

Nedan besvarar vi vanliga frågor från våra kunder om 90C-regleringen. Om du inte hittar svar på din fråga här ber vi dig att kontakta närmaste återförsäljare eller ESBE:s säljbolag.

Cirkulationspumpen som är ansluten till reglering 90C fungerar inte. Vad är fel?

Det kan finnas flera orsaker till att pumpen inte fungerar:
- Utomhustemperaturen är högre än den angivna sommartemperaturen (sommarläge = värmekretsen stängs av). Ändra på meny 5.1-5.2.
- Flödestemperaturen har överstigit den maximala flödestemperaturen. Ändra på meny 14.3.
- Regleringen utför en kalibreringscykel.
- Regleringen är ställd i "Av-läge" och värmekretsen har stängts av. Ändra på meny 4.1.
- Pumpens elektronik har inte anslutits korrekt. Se elschema i användarinstruktionen.
- Kontrollera att cirkulationspumpen är ansluten till rätt relä för applikationen.
- Pumpen är trasig. Reläutgången från regleringen kan kontrolleras manuellt på meny 4.2.
- För 90C-1 med grön display: kontrollera att funktionen har aktiverats på meny 7.7
- För 90C-1 med vit display: kontrollera att pumpens cirkulationsfunktion har aktiverats på meny 15.7.1.

Reglering 90C körs kontinuerligt men visar ingen vanlig funktion.

Orsaken till problemet är antagligen att regleringen och ventilen inte har monterats ihop korrekt:
- Kontrollera att ventilen är stängd när regleringen är stängd. Kör regleringen manuellt till stängd position på meny 4.2 och kontrollera att ventilen är stängd.
- Kontrollera att ventilens arbetsområde är korrekt på meny 15.5.1.
- Kontrollera att regleringens arbetsriktning är korrekt på 15.5.4.

Den röda lampan blinkar på kåpans framsida på 90C.

Om du vill läsa mer information trycker du på knappen till höger om regleringen.

Det står "ERROR" i displayens övre vänstra hörn på reglering 90C. Vad betyder det?

Kalibreringen lyckades inte. Starta en ny kalibrering på meny 15.5.8.

Det finns ingen handbok inuti förpackningen med 90C. Var kan jag hitta en handbok?

Alla 90C-regleringar levereras med en startguide som innehåller den viktigaste informationen. Du kan ladda ner en fullständig användarinstruktion i mappen "Ladda ner område" på produktsidan för 90C.

Finns det några andra installationsinstruktioner till regleringen 90C?

Installationsinstruktionerna som följer med i förpackningen till regleringen 90C är på grund av förpackningsproblem reducerad till en snabbguide. En komplett installationsmanual finns på vår webbplats under Nedladdningsområde för produkten 90C.

Temperaturen från givarna visas inte på displayen för 90C.

Kontrollera att sensorerna är korrekt anslutna enligt de scheman som finns inuti kåpan till givarboxen.

Hur ändras ventilpositionen manuellt i 90C?

På meny 4.2 finns alternativ för att ändra ventilens position manuellt.

Kan olika reläer testas manuellt i 90C?

På meny 4.2 finns alternativ för att starta och stoppa reläet manuellt.

Hur ändras öppningsriktningen på 90C?

På meny 15.5.4 kan du ändra öppningsriktning.

Det är för varmt/kallt i huset och en rumsenhet är ansluten till 90C.

Det kan finnas flera orsaker till att det är för varmt/kallt i huset:
- Kontrollera om växlingstemperaturen mellan sommar- och vinterläge är korrekt (sommarläge = värmekretsen är avstängd). Meny 5.1-5.2.
- Kontrollera om inställningen av kurvan är korrekt. Om det är för varmt måste kurvans inställning var lägre och tvärt om ifall det är för kallt. Meny 5.3-5.6.
- Kontrollera om regleringen är i "Auto-läge" så att dag- och nattemperturerna används. Meny 4.1.
- Kontrollera inställningarna för lägsta och högsta flödestemperatur. Meny 14.2-14.4.
- Kontrollera inverkansinställningarna för rumsenheten. Meny 15.6.1.
- Kontrollera börvärdet för rumstemperatur. Meny 15.6.2-15.6.3.

Kan reglering serie 90C monteras på ventiler i serie VRG/VRB och VRH?

Ja, det går. Den adaptersats som behövs, VRG804, medföljer reglering 90C. Adaptersatsen VRG804 kan också beställas separat som en reservdel. Artikelnumret är 16053700.

Hur monterar jag en begagnad 90C-reglering på rätt sätt på en shuntventil?

  1. Reglering: Gå till meny 4.2, ställ in öppningsläget på 50 %. (Det går inte att ställa in 50 % i kalibreringsläge.)
  2. Ventil: Vrid blandningsventilen till mittläget (önskat) och montera adaptersatsen.
  3. Reglering: Montera regleringen på ventilen. (Se till att det inte finns något handtag och att ventilen kan rotera 360° utan hinder.)
  4. Reglering: Lämna meny 4.2, manuellt läge.

Varför kan inte 90C användas för ESBE-ventilerna i serie 4F, serie T och serie H?

De här ventilserierna har mekaniska stopp inuti ventilen, men under kalibreringen kan 90C-regleringen köras utanför arbetsområdet och den kombinationen förstör regleringens växellåda.