Rökgastermostat

CTF200

  • Omkopplingstemperatur mellan 40 och 160 °C
  • På/av-brytare baserad på rökgastemperatur

ESBE serie CTF200 är ett elektromekaniskt temperaturstyrdon/återställningsbar begränsare för omställning mellan fastbränslepannor till olje- eller gaspannor som är avsedd att användas i värmeanläggningar med flera värmeaggregat.

CTF200-serien kan även användas för till/frånstyrning av cirkulationspumpar och laddgrupper för att styra strömförsörjningen till en cirkulationspump eller en laddgrupp med en inbyggd cirkulationspump.

Produktsortiment

CTF27x

CTF271_Flue gas thermostat_56020300.png
CTF200 front_A-01.png
CTF200 side_A-01.png
Art.nr. Referens Brytarens temperaturområde [°C] Max. temperatur sond [°C] Vikt [kg] RSK-nr.
56020300 CTF271 40 - 160 750 0,26 6566784
Installationssupport

Installationsexempel

Installationsexempel

Dokument

Namn Ladda ner
Bruksanvisning CTF200 Ladda ner
Tekniska data

Tekniska data

Kapslingsklass: IP40 (EN 60529)
Bryteffekt: märkspänningsområde: 40 till 250 VAC;
nominellt spänningsområde: 0,5 till 16(2,6)A
Hysteres: 11K ± 5,5K
Dykrör: Ø6,35 mm, längd 150 mm
Vikt: 0,255 kg (utan rör)
Omgivningstemperatur, Lagring: max. +70 °C
Omgivningstemperatur, Drift: -25 °C till +75 °C
Material, Lock: Polykarbonat (PC)
Material, Hölje: förstärkt polyamid (PA)
Material, Temperatursond: Rostfritt stål
Material, Dykrör: Rostfritt stål
Enligt kraven i EN 14597

Konformitet

Konformitet
LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
SI 2016 nr. 1101
SI 2016 nr. 1091

Elkoppling

se Bruksanvisning
Nedladdningsområde

Nedladdningsområde

Typ Förhandsgranska Ladda ner
Produktdatablad CTF2000 download
Bruksanvisning CTF200 download
Certifikat Konformitetsdeklaration, CTF200 (en) download
Certifikat Konformitetsdeklaration UKCA, CTF200 (en) download
Bild CTF200, high res download
2D-bild CTF200 download