KVALITETSUTBILDNING FÖR PERSONALEN PÅ ESBE I REFTELE

2023-09-19

För att ge alla medarbetare på ESBE möjlighet att ta del av och påverka företagets utveckling hålls det kontinuerligt kvalitetsutbildningar. I år var det dags igen!

EW134_Quality education_1920x600.jpg

 

Under våren fick produktionspersonalen möjlighet att ta del av och diskutera varför det till exempel behövs revisioner, mätprotokoll och rutiner för det dagliga arbetet. Hur fungerar ESBEs övergripande kvalitetsmål? Vilka är ESBEs prioriteringar? Hur påverkar detta mig i mitt arbete och hur arbetar ESBE för att uppfylla sin kvalitetspolicy?

 

ESBEs prioriteringar är i första hand Säkerhet - Hälsa - Miljö – vi ska ta hand om varandra och vår omgivning.
Nästa prioritering är kvalitet. Våra kunder ska lita på att det vi levererar är bra. 
Även internt ska det jag lämnar vidare från mig, minst uppfylla det som förväntas.

 

Nu i höst har Linda Thelin, kvalitets- och miljökoordinator på ESBE fortsatt med internutbildning för alla tjänstemän. En utbildning som ger en bred förståelse för hur viktigt det är att säkerställa kvaliteten på det man gör och säljer.

Linda berättar att deltagarna har fått en insikt i ESBEs kvalitetsarbete och det värdeskapande arbetet som görs på ESBE. Många har varit inblandade i kvalitetsarbetet sedan tidigare, men för vissa blir det en aha-upplevelse.

EW134_Quality education_650x650px.jpg

EW134_Quality education_Robin Johansson_600x600px.jpg

“Intressant och viktig utbildning! Vi diskuterade vad kvalitets- och arbetsmiljöarbete innebär och hur det arbetet kan styras med till exempel olika standards. Men även hur jag själv som anställd kan påverka och påverkas av kvalitetsarbetet. Jag fick en helhetsförståelse för de olika stegen och hur de hänger ihop”, säger Robin Johansson, utvecklingsingenjör på ESBE och en av kursdeltagarna.

EW134_Quality education_Jonny Hedström _600x600px.jpg

En bra utbildning, säger Johnny, montör på ESBE. Kvalitet handlar ju inte bara om att leverera produkter med bra kvalitet, det finns så mycket annat på ESBE där kvalitet är viktig – till exempel kommunikation mellan medarbetare för att undvika missförstånd.