ESBES VD, PETER CERNY, SAMMANFATTAR ÅR 2022

2023-01-24

År 2022 är till ända – och vilket år det blev! Kvalitetsutmärkelse, kraftig tillväxt, innovationer och över 25 nyanställningar.

ESBEs årsberättelse 2022

Jag fick frågan om hur jag skulle sammanfatta år 2022 med bara fem ord. Jag behövde inte fundera särskilt länge för det handlar om:

Kraftig tillväxt och ökade marknadsandelar.

 

2022 var ett fantastiskt år ur ESBE-perspektiv

Under året har flera positiva händelser skett. Händelser som förstås är positiva för alla som arbetar på ESBE men även för alla som jobbar med oss. Låt mig börja med att vi för tredje året i rad blev utsedda till Sweden’s Best Managed Companies. Denna kvalitetsutmärkelse delas ut till privata svenska företag baserat på kriterier som bedömer strategiskt fokus, operationell struktur, företagskultur och ekonomisk utveckling. Förenklat så innebär det att medarbetare och kunder kan lita på att vi är ett stabilt företag som agerar med tanke på framtiden. Det innebär också att vi är ett företag där det råder ordning och reda och att vi kommer att vara såväl en god leverantör som arbetsgivare under lång tid framöver.

 

EWXX_PeterCerny_AnnualReport_WorldofESBE_1920x600.jpg

Under 2022 invigdes en ny tillbyggnad och det var en händelse som mynnade ut i en välbesökt och härlig folkfest. Förutom att den nya lokalen gav oss större produktionsyta och förutsättningar för expansion så njuter vi nu även av bättre personalutrymmen och förbättrad arbetsmiljö.

Vi avslutade dessutom året genom att två dagar före julafton, signera ett historiskt rekordavtal på över 300 miljoner kronor. Vilken julklapp!

 

Produktlanseringar och framgångsrika samarbeten

På produktsidan rådde febril aktivitet. Jag tänker till exempel på ESBEs populära termostatiska blandningsventil, VTA300, som lanserades i en blyfri version men också att en av våra nya produkter blev nominerad till Årets Innovation. På ESBE lyssnar vi på marknaden och arbetar aktivt med att utveckla nya produkter, vilket den nya generationens shuntgrupper är ett lysande exempel på. Under året har vi haft många spännande och framgångsrika samarbeten med OEM-kunder. Tillsammans med kundunika produkter från oss har samarbetet fokuserat på att ge fastighetsägare effektiva uppvärmningslösningar så som komponenter för till exempel värmepumpar och pelletspannor. Ett viktigt arbete inte minst i tider av energiomställning och höga energipriser.

 

Vad avgör vad som blir en produktlansering?

När vi berör ämnet produktutveckling så kanske du undrar hur idéer föds hos oss? Vad är det som avgör vilka produkter ESBE satsar på? Tja, det är sällan en idé kommer av sig själv. I de flesta fall uppstår idéerna eftersom vi arbetar med ett öra mot marknaden och förstår våra olika kunders behov. Utifrån behovet startas en kreativ process. Idéer som uppfyller ESBEs värdeord Energibesparing, Komfort, Säkerhet, Långsiktighet, Ledarskap och Omtanke väljs ut och arbetas vidare med. Svårare än så är det inte. ESBEs uppgift är att ge fastighetsägare i Europa marknadens mest resursbesparande produkter och lösningar.

När ESBE växer blir teamkänslan allt viktigare 

För att vara ett företag i absolut framkant behöver vi omge oss med engagerade, skickliga och kompetenta medarbetare. Under 2022 har ESBE vuxit kraftigt och vi har anställt många fantastiska kollegor. ESBE-koncernen har drygt 240 anställda i Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Polen, Österrike, Nederländerna, Tjeckien och Ungern. I Reftele är vi i dagsläget 193 anställda, fördelat på 99 kvinnor och 94 män. Vi kommer att behöva förstärka organisationen ytterligare och erbjuder därför flera spännande tjänster i skrivande stund.

Att arbeta på ESBE är ett lagarbete. Alla medarbetare är delaktiga i någon form av process och vi är beroende av varandra. Det är viktigt att alla delar i kedjan fungerar och en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk. Detta är en av anledningarna till att vi pratar om ONE ESBE – Together. Alla i ESBE-koncernen tillsammans med kunder, partners och återförsäljare är människor som ingår i ONE ESBE.

Vi fortsätter att visa ansvar och omtanke

När man representerar ESBE är man en del i vårt DNA. Allt vi har gjort historiskt och allt vi gör i nutid grundar sig i hållbarhet. Vår grundare, Johan August, myntade i början av 1900-talet uttrycket: Ingen ny idé skall släppas ut i marknaden som icke först prövats i egen jord”. Under året har ESBE fortsatt arbetet för att minska den egna energiförbrukningen. Arbetet fortsätter under 2023 och närmast på tur ska vi byta ut äldre belysningsarmaturer till LED. Denna åtgärd kommer att minska elförbrukningen med cirka åtta procent. Genom att hushålla med resurser så skapar vi långsiktigt hållbara lösningar på många plan.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Avslutningsvis, för oss är omtanke viktigt. ESBE sponsrar och stöttar Reftele samhälle med fokus på barn och unga. Ibland behöver vi emellertid lyfta blicken. I februari 2022 anföll Ryssland ett land beläget nära Sverige. Familjer i Ukraina lever sedan dess under mardrömslika förhållanden. ESBE har valt att ge ekonomiskt stöd till Rädda Barnen, Röda Korset och UNHCR flera gånger under det gångna året. 
Min personliga önskan är att ingen ska behöva uppleva krig. Låt oss hoppas att 2023 blir ett bättre år ur det avseendet.

EWXX_PeterCerny_AnnualReport_WorldofESBE_650x650.jpg