TSA112 TSA121 TSA122
TSA112 TSA121 TSA122

Kontakttermostat

TSA100

ESBE TSA100 är en PÅ/AV-termostat som består av en temperatursond som är ansluten till en strömbrytare. Strömbrytaren kan användas för till-/frånkoppling på basis av temperaturmätning, en elektrisk anordning t.ex. en pump, panna osv.

  • In- och utvändig inställning
  • På/av-princip
  • Enkel installation

Produktsortiment

TSA1x2 side_A-01
TSA112, TSA122
TSA1x2 front_A-01
TSA121 side_A-01
TSA121
TSA121 front_A-01
Serie TSA100
Art.nr.ReferensReglerområdeKontaktklassningKapslings­klassVikt kgAnmärkningRSK-nr.RSK-nr. = National Trade Code
86900100TSA12140 - 70°C ± 5°C(C-2) 10AIP400,18Intern inställning5514189
86900200TSA12220 - 90°C(C-1) 10A/ (C-2) 6A 250V ACIP300,15Extern inställning5514190
86900300TSA11220 - 90°C(C-1) 10A/ (C-2) 6A 250V ACIP300,14Intern inställning5514191

Installationssupport

Bruksanvisning TSA112, TSA122
Bruksanvisning TSA121

Tekniska data

Tekniska data
Kontaktklassning för justerbar termostat: se tabell 
Kapslingsklass: se tabell 
Reglerområde: se tabell 
Gränslägestemperatur: 125°C (fast 60°C TSA121) 
Maximal omgivningstemperatur: 80°C (55°C - TSA121) 
Temperaturdifferens: ΔT 8 ± 2K 
Material Kåpa: Plast 
Givare: Koppar 
Konformitet CE_A-01
LVD 2014/35/EU
RoHS 2011/65/EU
Kablage TIAx00_A-01
TSA112, TSA122
. TIC100_A-01
TSA121

Nedladdningsområde

Här finns produktinformation för nedladdning. Om du inte hittar det du söker här, se "Snabblänkar" eller webbplatsens ”Sök” och “Support”.
Produktdatablad TSA100
Bruksanvisning TSA112, TSA122
Bruksanvisning TSA121
2D Bild TSA112, TSA122
2D Bild TSA121

Relaterade produkter

TIA100

TIA100

ESBE TIA100 termostat är avsedd för automatisk temperaturreglering i värmeanordningar.
TIA122_86901100_86901200
TIB100

TIB100

ESBE TIB100 är en kombination av termostat avsedd för automatisk temperaturreglering och säkerhetsfunktioner i värmeaggregat.
TIB121_86902100
CTF151

CTF150

Serie CTF150 används vanligtvis för till/från-styrning av cirkulationspumpar och laddgrupper.
Prod_CTF150_verA_issueA_lr
CTF271

CTF200

ESBE serie CTF200 rökgastermostat är avsedd för omkoppling vid användning av flera värmeaggregat.
CTF271_Flue gas thermostat_56020300

Snabblänkar