Rumstermostater

ETT BRETT SORTIMENT AV RUMSTERMOSTATER

ESBE-utbudet av rumstermostater omfattar allt från enkla elektromekaniska till avancerade, trådlösa, programmerbara rumstermostater.

ESBE-serien TPx200 är en trådlös, elektronisk termostat som kan användas för uppvärmning och kylning.

TPD214_18003200

ESBE-serien TPx100 är ett sortiment av programmerbara, elektroniska rumstermostater som kan användas för uppvärmning och kylning.

TPW114_18002200

ESBE-serien TMA110 är ett sortiment av elektromekaniska rumstermostater med gasfylld bälg som kan användas för uppvärmning.

TMA112_18000200

ESBE-serien TFC100 är rumstermostat av fläktkonvektortyp som kan användas för uppvärmning och kylning.

TFC112_18004300