REGLERINGAR

ENERGIBESPARINGAR.
SNYGGA.
SNABBA ATT SÄTTA I DRIFT.

ESBEs sortiment med regleringar har
alla det gemensamt att det gör det enkelt att leverera komfort, säkerhet och energibesparingar.

Serie CRA110 är en temperaturreglering för konstantflöde.

CRA110-o-CRA150

Serie CRA120 är en temperaturreglering för konstantflöde som lämpar sig för större system och ventiler, till exempel 3F.

CRA120

CRA140-serien är en kombinerad reglering för konstant flödestemperatur och returtemperatur

CRA140

ESBE-serien CRA150 är ett ställdon med inbyggd reglering för konstant flödestemperatur som är särskilt framtaget för tillämpningar med värme- och kylfunktioner i samma krets

CRA110-o-CRA150

Serie CRB100 är en rumstemperaturreglering med integrerat ställdon.

CRB100

ESBEs serie CRC110 är en väderkompenserande reglering med inbyggt ställdon.

CRC110

CRC120-serien är en utomhustemperaturbaserad reglering som lämpar sig för större system och ventiler, till exempel 3F

CRC120

CRC140-serien är en kombinerad väderkompenserande reglering och returtemperaturreglering

CRC140

CRD100-serien är en kombinerad väderkompenserande och inomhusbaserad reglering med en avancerad anpassning

CRD100

ESBE serie CRE100 är en kombinerad väderkompenserande och inomhusbaserad reglering. Ansluten till molntjänsten ESBE Comfort Control.

CRE100

ESBE serie CRF100 är en kombinerad väderkompenserande och inomhusbaserad reglering med flera inomhusgivare. Ansluten till molntjänsten ESBE Comfort Control.

CRF100

CRS130-serien är ett ställdon med inbyggd reglering för konstant flödestemperatur som är särskilt framtaget för centraliserade tappvattentillämpningar (PWx).

CRS100

ESBE serie CRU100 är en uppgraderingssats för redan installerade ESBE regleringar så att de kan anslutas till molntjänsten ESBE Comfort Control.

CRU100

Serie CUA100 är en rumstemperaturreglering som används med de flesta 3-punkts 24 VAC-ställdon.

CUA100

Serie 90C är en komplett shuntregleringsenhet med integrerat ställdon.

90C