Vill du veta mer om ESBEs Tappvattenprodukter?

Central temperaturreglering

Central reglering av varmvattentemperatur är den vanligaste lösningen i bostäder och offentliga byggnader för att upprätthålla hög flödestemperatur på tappvattnet och skydda användarna mot legionella.

VTA500 serien uppfyller kraven för säkerhet och du får dessutom en positiv energieffektivitet i systemet.

VTA500-serien finns i flera utföranden för att matcha kraven för olika flöden. Det finns även varianter med koppelsatser där tre koppel och två backventiler ingår. 
Ventilerna är utrustade med skållningsskydd. Allt för att underlätta en enkel installation, smidigt underhåll och användning.

HUR VÄLJER MAN RÄTT?

Välj rätt med flödesdimensionering.

För tappvattenapplikationer kan blandningsventilen dimensioneras efter antal lägenheter eller tappställen.
I t.ex. sportanläggningar rekommenderas dimensionering efter normflöde.
Dimensioneringsförslaget baseras på sannolikt flöde vid differenstryck 1,5 bar enligt BBR.Du kan också välja att använda:
ESBE Hydronic Selection. 
Dimensionera och välj ventiler, ställdon och regleringar för olika applikationer med vårt program Hydronic Selection. Ett praktiskt guideverktyg för att välja rätt produkt i ditt projekt.

Ladda ner ESBE Hydronic Selection

CIRKULATIONSSET VTR500

VENTIL+SAMLINGSRÖR
+ISOLERSKAL

Att kunna vrida på kranen i badrummet och få en varm dusch eller ett skönt bad är en vardagslyx vi tenderar att ta för självklar - och så vill vi på ESBE att det ska vara.
Lika enkelt ska det vara att montera ett VTR500 cirkulationsset. 

De förmonterade återströmmningsskydden gör att du säkrar upp för en legionellasäker varmvattencirkulation. Isolerskalet är enkelt att plocka av och på och samlingsröret är märkt med pilar i flödesriktningarna - det här gör VTR500 till en kompakt smart produkt för att förenkla en del besvärliga rördragningar i VVC-kretsar.

Produktsida VTR500

VTA300 TEMPERATUR-

REGLERING VID TAPPSTÄLLE

Block6_image_226x220px_left

CRS130 TEMPERATURREGLERING FÖR STORA SYSTEM

Block6_image_226x220px_right
• Förser upp till 2 hushåll med varmvatten (kvs 1,6).
• Varje användare kan variera varmvattentemperaturen vid tappstället.
• Ventilen fungerar med stora tryckskillnader mellan kallt och varmt vatten vilket ger stabil temperatur och hög komfort. 


Diagrammen visar principskillnaden i prestanda mellan de olika typerna av blandningsventiler i VTA300-serien.

Block6_leftfirstcolumn_image_410x133px_1b

På inkommande varmvatten reduceras trycket med 30 % (i diagrammet -2 bar). Vilken temperaturförändring uppstår i ventilen?Block6_leftsecondcolumn_image_410x133px_2b

Om man utgår från en kall ventil och det ”plötsligt” uppstår ett varmvattenbehov – hur snabbt ställer ventilen in sig på inställt värde? (I diagrammet 43 °C.)

Block6_leftsecondcolumn_image_410x133px_3b

Om varmvattentillgången är på upphällning och varmvattentemperaturen sjunker 20 °C – vilken temperaturförändring uppstår i ventilen?

Block6_rightcolumn_image_410x266px

Tack vare det speciella gränssnittet mellan regleringen i serien CRS130 och ESBEs vridande ventiler har enheten en unik stabilitet och precision under regleringen. ESBE-serien CRS130 har inbyggt ställdon och reglering för huvudsaklig användning i centraliserade dricksvattentillämpningar som skolor, sjukhus, hotell, större bostadshus.  Temperaturen ställs in med en användarvänlig joystick och displaygränssnitt. Snabbt klar för anslutning. 

Beroende på systemet, användningen och gällande nationella lagar och direktiv rekommenderar vi starkt att montera till exempel ESBE VTA330/360 serie för att skydda användaren mot skållning under t.ex. legionellaspolning.

Produktsida CRS130

VMC300/500 OCH VMD300 JOBBAR MED TVÅ UPPVÄRMNINGSKÄLLOR

Block7_image_226x220px_left
OSLAGBAR KAPACITET
Block7_image_226x220px_right

VMC300/VMC500 kombinerar två uppvärmningskällor genom att den leder om det inkommande vattnet när extra uppvärmning behövs. Om det inkommande vattnet från en energikälla inte är tillräckligt varmt leds det till en extra värmekälla, där det blandas till en lämplig temperatur.

Enheten VMD300 består av enbart termostatiska komponenter och är helt fristående vilket möjliggör en mycket enkel installation. Serien inkluderar möjligheten att helt justera fördelnings-temperaturen för att optimera systemet och bäst utnyttja befintliga värmekällor.

Produktsida VMC300/VMC500

Produktsida VMD300

Block7_leftcolumn_image_410x266px
Block7_rightcolumn_image_410x266px

Fresh Hydro enheter är idealiska för tappvattenapplikationer. Designad för användning i samband med fjärrvärme, centraliserade pannor eller centrala energisystem. Dessa högt sofistikerade produkter ger oslagbar tappvattenkapacitet och stabil temperatur. FSK100-serien sätter en ny standard på marknaden för Fresh Hydro-enheter. I detta sammarbete med avsikten att hjälpa producenter att skapa nästa generation tappvattenstationer bidrar ESBE med en ventil ur serien SLB.  Ventilen är en av huvudkomponenterna och ett klockrent exempel på alla fördelar med att använda en elektronisk lösning inuti en Fresh Hydro-enhet.

• Snabb växling på 2 sekunder
• Underhållsfria ventiler
• Klarar höga flöden

Produktsida FSK100

Block8_firstthumbnail_240x124px

ESBEs formspråk

Att formge armaturer och andra mer konsumentinriktade produkter är fullt naturligt, men ventiler och regulatorer?

Läs mer

ESBEs formspråk

På 1970-talet blev ESBE känt för ett nytt formspråk på vridande ventiler och här grundlades ett gemensamt formspråk för hela sortimentet. Sedan dess sker all produktutveckling i nära samarbete med erkända industridesigners. Detta har gjort ESBE ledande på produktdesign i sin produktkategori.
ESBE mottog ett prestigefyllt designpris 2015 för två av våra produkter. Reddot Award tilldelades då ESBE SLB130 samt shuntgruppen ESBE GRA111.

Block8_secondthumbnail_240x124px

Kundservice

ESBE är alltid redo att guida dig på många olika sätt. Välkommen att kontakta oss om både stort och smått.

Läs mer

Kundservice

God hjälp får du på www.esbe.se; här hittar du till exempel:
• ESBE Katalog online
• Detaljerad produktinformation - nedladdningsbara bilder, filmer, datablad, bruksanvisningar mm
• AMA texter - detaljerade tekniska beskrivningar
• ESBE Hydronic Selection - ett guideverktyg fyllt med inspiration och förslag på installationer för välja och dimensionera ventiler, ställdon och regleringar för olika applikationer
• ESBEs Selector tool för Shuntgrupper ett utmärkt verktyg för installatörer och beredare för att välja rätt shuntgrupp
• Utbytesguide 2017 - hjälper dig hitta den bästa ersättningen för existerande produkt.
ESBE kundtjänst är också alltid redo att guida dig. Kontakta dem om stort och smått på [email protected]

Shunt_240x124

Innovatör av tradition

Vad är hemligheten bakom ESBEs uppskattade och framgångsrika produkter? Jo, till att börja med är det inte alls någon hemlighet…

Läs mer

Innovatör av tradition

Hemligheten bakom de flesta framgångar är en kombination av erfarenheten från att ha försökt - och en förmåga att dra slutsatser och fortsätta göra nya försök.


ESBE har funnits i över 110 år och har tillverkat värmeprodukter som shuntar ända sedan 30-talet. Hela tiden i framkant på teknikutvecklingen. En av våra tidiga shuntar var så nydanande att den i Tyskland faktiskt gav namn till hela produkttypen ”Schwedenmischer”.


På den innovativa vägen fortsätter vi mot framtiden. På senare år med ett allt tydligare inslag av ny teknik, elektronik och modern kommunikation, men med samma gammaldags fokus på att göra verklig nytta för de installatörer som ska använda det vi gör.
Block8_fourthtthumbnail_240x124px

SVENSK FUNKTIONALITET

"Svensk kvalitet" hör man ibland talas om. Och det finns naturligtvis inbyggt i våra svensktillverkade produkter, men..

Läs mer

SVENSK FUNKTIONALITET

Det svenska sättet att måna om kvalitet är välkänt, men vi vill gärna slå ett slag för funktionaliteten också.

När man har byggt sin existens i ett kallt och solfattigt klimat och på magra jordar, fokuserar man på att åstadkomma det som behövs med en minimal insats. Kanske inte så konstigt att Sverige bidragit med stram, funktionell design, bilar som tryggt och säkert tar dig från A till B och möbler som ger mycket för lite.

När det gäller uppvärmning har vi naturligtvis en ytterligare sak som motiverar god funktionalitet och pålitlig kvalitet; Klimatet.

Serie VTS520 för tappvarmvattendistribution ansluten till solvärmesystem.

VTS520_VTA320_520

Serie VTS550 för tappvarmvattendistribution ansluten till solvärmesystem.

VTS550

Serie VTA330 för tappvarmvattendistribution, skållningssäkra tappställeapplikationer.

VTA330_530

Serie VTA360 för tappvarmvattendistribution, skållningssäkra tappställeapplikationer.

VTA360_560

Serie VTA320/VTA520 för tappvarmvattendistribution, skållningssäker uppvärmning i centralreglerade applikationer.

VTS520_VTA320_520

Serie VTA350/VTA550 för tappvarmvattendistribution, skållningssäker uppvärmning i centralreglerade applikationer.

VTA350_550

VTA370 och VTA570 är de bästa serierna för värme- och kylapplikationer.

VTA370_570

Serie VTA310 är avsedd för temperaturreglering i tappvarmvatteninstallationer.

VTA310

De termostatiska nödshuntventilerna i serien VTE300/VTE500 är särskilt utformade för ögonduschar och nödduschar

VTE300_500

VTG140-serien kan användas för flera olika sorters uppvärmning men är särskilt utformad för golvvärme.

VTG140_A

Anslutningssats med klämringskoppling för användning på utvändigt gängade ventiler.

Prod_KCD313_brass_verA_issueA_lr

Koppelsatser för ventiler med utvändig gänga.

Prod_KTD312_brass_verA_issueA_lr