Om ESBE

Kvalitet och certifikat

Kvalitetscertifierat enligt ISO9001 sedan 1995.
Miljöcertifierat enligt ISO14001 sedan 1999.

KVALITET

Svenska produkter betyder hög kvalitet och hållbarhet — i många fall världens bästa när det gäller innovation och ny teknik. ESBEs mål är att alltid vara ledande och leverera den högsta nivån, upplevda kvaliteten och komforten med alla våra produkter.

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd. Vi bryr oss. Du förtjänar hög kvalitet! Vi tror att kvalitet definieras av dig. Därför strävar alla inom företaget alltid efter fullständig kundnöjdhet och kontinuerlig utveckling. Det som är bra idag kanske inte är bra imorgon. Vi frågar, lyssnar och vidtar åtgärder för att ständigt förbättra våra produkter, tjänster och processer.

Vår kvalitetspolicy drivs av förståelsen för våra kunders behov, dina behov, för att kunna leverera lösningar som överträffar dina förväntningar. Kvaliteten och kvalitetskontrollen måste vara hundraprocentig.

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

Syftet med våra produkter är att bidra till ett förbättrat inomhusklimat genom att reglera temperaturen i byggnader, med fokus på kundens största möjliga ekonomiska vinst och energieffektivitet.

Kvalitetspolicy

Med denna policy ska alla åtaganden utökas för att täcka all kvalitets- och miljöpåverkan från vår drift.

• Genom att förstå våra kunders verkliga behov ska vi erbjuda miljövänliga produkter genom att använda metoder som respekterar miljön och som uppfyller våra kunders kvalitetskrav.

• Vi ska minst uppfylla kraven i lagar, bestämmelser och andra krav och ständigt sträva efter förbättringar och att förhindra föroreningar.

• Vi ska engagera hela företaget i vår kvalitets- och miljöstyrning och kontinuerligt utbilda vår personal.

• Vi ska dokumentera och öppet rapportera om resultaten från vår miljöstyrning.

CERTIFIKAT

Du ska aldrig behöva känna dig osäker. Vi arbetar hårt för att säkerställa att våra tekniska data i produktdokumentationen är korrekta. Det görs delvis genom validering i vårt eget avancerade laboratorium. Dessutom gör vi vid behov externa tester på våra produkter vid auktoriserade testinstitut.

Certifikaten och produktdeklarationerna finns här på vår webbplats. Om du saknar något behöver du bara kontakta din vanliga ESBE-kontakt.