NYHETER

Miljösamråd i samband med vidare expansion

2020-06-18

I enlighet med miljöbalken avser ESBE AB att söka tillstånd för enheten i Reftele då ESBE är i behov av ett nytt miljötillstånd för att hantera en större mängd oljor och emulsioner (över 20m³) till sin skärande bearbetning. En samrådsprocess för att säkerställa att kommande tillståndsansökan beaktar miljöfrågor som är aktuella för den ansökta verksamheten är uppstartad.

Samrådsunderlag som beskriver planerad verksamhet och förutsedd miljöpåverkan finns tillgängligt här
Samrådsunderlag
Bilaga 1 Kemikalieförteckning
Bilaga 2 Kemikalie- och avfallsplatser samt golvbrunnar 
Samrådsunderlaget kan även skickas på begäran.

Vid frågor eller synpunkter om verksamheten kontakta Henrik Bäckman, Kvalitets och miljöchef på ESBE AB, e-post [email protected] senast den 4 augusti 2020.

9Z4A9880_mod