NYHETER

ESBE’s ARBETE KRING SITUATIONEN MED COVID-19

2020-03-18

ESBE har sedan den 1 februari 2020 aktiverat en arbetsgrupp som noga följer  utvecklingen kring effekter i varuflödet på grund av covid-19. Arbetsgruppen analyserar löpande  leveransförmågan hos våra leverantörer, skapar åtgärdsplaner för olika framtida scenarier och tar  beslut om de åtgärder som krävs.

ESBE har tagit beslut om att öka vårt lager på artiklar upp till 8 veckor i  vårt centrallager i Dachau,Tyskland, och på så sätt bibehålla en mycket hög leveransförmåga till våra kunder.

Lagersituationen är för tillfället god. Vi har inga problem med vår leveransförmåga och  situationen framåt ser bra ut. Detta kan givetvis komma att förändras vid en ökad påverkan på  våra leverantörer och för enskilda artiklar eller om länder inför begränsningar för varutransporter.

Vi följer dock situationen noggrant och arbetar aktivt med att hitta alternativ och kreativa  lösningar i takt med att sådana krävs.

Vi infört en rad åtgärder med fokus på våra anställda, våra kunder och vår verksamhet.
Vårt fokus ligger på att upprätthålla vår höga leveransförmåga och kundservice.

Vänliga hälsningar,
CEO
Peter Cerny