NYHETER

ESBE FORTSÄTTER ATT FÖRBÄTTRA SITT KVALITETS OCH MILJÖLEDNINGSARBETE

2020-07-02

Våra kunder kan fortsatt lita på att de får produkter av hög kvalitet som hjälper dem att minimera sin egen miljöpåverkan.

- Vi på ESBE har alltid stort fokus på kvalitet och miljö och därför känns det extra bra att vi nu förnyar vår ISO certifiering. Genom effektiva processer för ledning och styrning och bra kontroll på kvalitet och miljö kan vi fortsätta utvecklas i linje med vår vision, säger Henrik Bäckman, ansvarig för kvalitets och miljö arbetet inom ESBE AB.

ESBE AB eng 14001_9001_LinkedIn

ISO 9001 certifikat (pdf)

ISO 14001 certifikat (pdf)