SOLENERGI

Med ESBE fungerar det helt enkelt.

Det spelar ingen roll vilken applikation det gäller. Bara det handlar om styrning av vätskeburna system så kan vi erbjuda rätt produkter och expertis för dig.

Solenergi 8

Solenergisystem med extra reserv för tappvarmvattensystem.
1
Gör det enkelt att använda solenergi från ett solenergisystem med ackumulatortank i kombination med en ny eller befintlig gaspanna. Samtidigt har produkten en central skållningssäker* funktion och komfort. VMC300 är avsedd för mindre system (Kvs 1.5). *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.

2
Gör det enkelt att använda solenergi från ett solenergisystem med ackumulatortank i kombination med en ny eller befintlig gaspanna. Samtidigt har produkten en central skållningssäker* funktion och komfort. VMC500 är avsedd för system med större flödeskrav (Kvs 2.5). *) Skållningssäker betyder att varmvattentillförseln stängs av automatiskt om kallvattentillförseln skulle upphöra.