HVAC

Med ESBE fungerar
det helt enkelt.

Det spelar ingen roll vilken applikation det gäller. Så länge det handlar om styrning av vätskeburna system kan vi erbjuda rätt produkter och kunskap just för dig.

HVAC 12

Lufthanteringssystem som kontrollerar flödestemperaturen till värme-/kylaggregat
1
VRC260 är den perfekta ventilen till ventilation med uppvärmning och kylning. Med ESBE VRC260 kan hela värme- och kylbatteriet användas för värme- och kylväxling. VRC260 gör att du kan höja kapaciteten och minska storleken på värme- och kylbatteriet, vilket gör att temperaturen i rummet kan kontrolleras snabbare och skapar större effektivitet i systemet genom högre kyltemperatur och lägre uppvärmningstemperatur. Detta ger i sin tur lägre kostnader för dina värme-/kylaggregat.