FAQ — TERMOSTATYCZNE ZAWORY MIESZAJĄCE

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Dlaczego zastosowanie termostatycznego zaworu mieszającego jest ważne?

Aby uniknąć oparzenia, trzeba zmniejszyć temperaturę wody.... ale w temperaturach poniżej 60ºC istnieje ryzyko rozwoju bakterii Legionella.

- Aby oparzyć się wodą o temperaturze 52°C, potrzeba od 1,5 do 2 minut.
- Wodą o temperaturze 57°C można się oparzyć już w ciągu 10 sekund.
- W przypadku wody o temperaturze 60°C mniej niż 3 sekundy wystarczą, aby wystąpiły oparzenia trzeciego stopnia.

Co oznaczają cyfry od 1 do 6 znajdujące się na pokrętle?

Cyfry od 1 do 6 znajdujące się na pokrętle to oznaczenie poziomu ustawienia temperatury mieszania dla zakresu temperatury zaworów. Skok temperatury pomiędzy ustawieniami wynosi w przybliżeniu 4°C/5°C.

Jednakże w celu precyzyjnego ustawienia temperatury mieszania, konieczne jest uzyskanie objętości przepływowej powyżej 4 l/min. w przypadku serii VTA300 oraz powyżej 9 l/min. dla serii VTA500, a także dokonanie pomiaru w punkcie poboru, gdzie pomiar będzie prowadzony przez ponad 60 sek.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się w instrukcją obsługi.

Jakiego zaworu termostatycznego powinienem użyć? Posiadam instalację DN25.

Wybór zaworu należy oprzeć na wymaganym przepływie wody, rodzaju zastosowania oraz warunkach, jakie wymaga instalacja. Wyboru nie należy dokonywać w oparciu o rozmiar rur.

Firma ESBE stworzyła skrócony przewodnik ułatwiający dokonanie właściwego wyboru. Poniżej znajdują się dwie tabele.
Pierwsza z nich dotyczy obszaru zastosowania,

Selection guide_TMV_PL.jpg

natomiast druga zawiera wartości Kvs dla kilku zastosowań w obrębie określonych warunków.

Recommended kvs_TMV_PL.PNG

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z działem obsługi klienta.

Jaki termostatyczny zawór mieszający należy wybrać do instalacji z cyrkulacją ciepłej wody?

Firma ESBE oferuje produkt przeznaczony do systemów z cyrkulacją ciepłej wody, VTR300. Więcej informacji można znaleźć na stronie produktu.
W zależności od niezbędnej przepustowości można też zastosować zawór VTA320 lub VTA520. W tego typu zastosowaniach nie wolno używać zaworów VTA310.

W termostatycznym zaworze mieszającym bardzo szybko osadza się kamień.

Należy się upewnić, że w instalacji uwzględniono urządzenie blokujące przepływ gorącej wody. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule na temat urządzeń blokujących przepływ gorącej wody.

Czy zawór VTS500 można także montować na linii zasilającej?

Tak, w warunkach zgodnych ze specyfikacją produktu.

Czy termostatyczny zawór mieszający może być także stosowany jako zawór przełączający?

Do takich zastosowań przeznaczony jest termostatyczny zawór przełączający VTD300. Nie należy używać zaworów VTA300. Jeśli potrzebna jest większa przepustowość, jako zaworu przełączającego można użyć zaworu z serii VTA500.

Termostatyczny zawór mieszający VTA/VTS nie utrzymuje stałej temperatury mieszania

Aby utrzymać właściwą temperaturę zmieszania wymagany jest:

  1. Przepływ, którego wartość wynosi min. 4l/min. dla wszystkich VTA300 i 9 l/min. dla całej serii VTA500.
  2. Minimalna różnica temperatury ∆t wynosząca 10°C pomiędzy zasilaniem w wodę ciepłą oraz ustawioną temperaturą mieszania.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z arkuszem danych.

Co się dzieje w razie spadku ciśnienia zimnej wody?

Zawór spowoduje także zmniejszenie lub zamknięcie przepływu gorącej wody, aby zapewnić ustawioną temperaturę mieszania. (Zawór VTA310 nie zamyka się całkowicie.)

Co się dzieje, gdy temperatura zimnej wody na wlocie jest wyższa niż ustawiona?

Temperatura mieszania nie może być niższa niż temperatura zimnej wody na wlocie. (Zastosowanie zaworu VTA310 wiąże się z ryzykiem zwiększenia temperatury.)

Czym jest zawór VTF320?

VTF320 to 2-punktowy termostatyczny zawór ograniczający przepływ przeznaczony do układów z cyrkulacją ciepłej wody.  

Co to jest „zawór ograniczający przepływ”?

Zawór VTF320 to termostatyczny zawór ograniczający przepływ przeznaczony do układów z cyrkulacją ciepłej wody w zależności od jej temperatury. Gdy temperatura ciepłej wody użytkowej wzrasta, VTF320 zaczyna się zamykać, co powoduje zmniejszenie przepływu. Jeżeli temperatura przekroczy 55°C, zawór zamknie się i zatrzyma przepływ ciepłej wody użytkowej.

Jakie korzyści daje wykorzystanie VTF320?

Korzyści to: optymalizacja systemu grzewczego, mniejsze zużycie energii i redukcja kosztów.
W jaki sposób VTF320 może wpłynąć na obniżenie kosztów, mniejsze zużycie energii oraz optymalizację systemu ciepłej wody? 
Optymalizacja systemu ciepłej wody wpływa na mniejsze zużycie energii i niższe koszty. Zawór VTF320 pozwala kontrolować strefy ciepłej wody. Jeżeli jedna ze stref osiągnie pożądaną temperaturę ciepłej wody użytkowej, zostanie wyłączona, a pozostałe strefy będą ogrzewane do czasu, gdy nie osiągną 55°C. Brak przepływu wody o wysokiej temperaturze to brak strat ciepła. Nie ogrzewając stref, które już osiągnęły pożądaną temperaturę, zmniejsza się zużycie energii potrzebne do cyrkulacji ciepłej wody, wyrównanie strat ciepła, przygotowanie ciepłej wody.  

How can VTF320 reduce cost and energy usage and optimize the system.png

Jak przeprowadzić dezynfekcję termiczną i zwalczyć bakterie Legionella?

Odkręć wodę w kranie. W ramach dezynfekcji termicznej należy przepłukać system, podgrzewając wodę w kranie do temperatury powyżej 70°C. Największe ryzyko bakterii Legionella występuje w „pustych” miejscach (bez przepływu wody) oraz w zbiornikach, w których woda stoi przez dłuższy czas i ma niższą temperaturę. W rurach cyrkulacyjnych woda przepływa znacznie częściej niż w rurach/zbiornikach bez cyrkulacji i jest utrzymywana na określonym poziomie. Przepływ oraz utrzymanie temperatury ciepłej wody na określonym poziomie hamują rozwój bakterii Legionella. Poniższy wykres prezentuje szybkość eliminacji bakterii Legionella w zależności od temperatury i czasu:

info legionella.png