Zawory obrotowe

VRB140

Zawór mieszający
Seria VRB140 to 4 –drogowe zawory mieszające do systemów grzehwczych o dwóch źródłach zasilania (biwalentych).

3F

Zawór mieszający
Seria 3F to 3 –drogowe, kompaktowe zawory mieszające z przyłączem kołnierzowym PN6, ciśnieniu do 6 barów.

4F

Zawór mieszający
Seria 4F to 4 –drogowe, kompaktowe zawory mieszające z przyłączem kołnierzowym PN6, ciśnieniu do 6 barów.

VRH130

Zawór mieszający
Seria VRH130 to kompaktowe zawory typu H o zmiennym rozstawie króćców przeznaczone do mieszkania i rozdzielania.

HG

Zawór mieszający
Seria HG to 3- lub 4-drogowe zawory regulacyjne do obsługi mieszania i podwójnego mieszania (na obiegach grzewczych).

T

Zawór mieszający
Seria T to 4-drogowe zawory mieszające do fabrycznego montażu na kotłach grzewczych przy ciśnieniu do 6 barów.

TM

Zawór mieszający
Seria TM to 4-drogowe zawory mieszające do fabrycznego montażu na kotłach grzewczych przy ciśnieniu do 10 barów.