FAQ — SIŁOWNIKI OBROTOWE

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Który typ siłownika/sterownika będzie odpowiedni dla posiadanego przeze mnie zaworu firmy ESBE?

Posiadam zawór VRG13x i potrzebuje dobrać do niego odpowiedni siłownik. Co zalecacie?

W przypadku zaworów VRG zalecamy zastosowanie siłowników z serii ARA600. Jednakże poza informacją nt.typu zaworu, ważne jest aby znać również właściwy sygnał sterujący. Siłowniki, przy zasilaniu 24V lub 230V, mogą działać w oparciu o sygnał 2-, 3-punktowy lub proporcjonalny. Większość sterowników kotłów wykorzystuje 3-punktowy sygnał sterujący przy zasilaniu 230V, jednakże zalecamy dodatkowe sprawdzenie wymaganych parametrów siłownika w instrukcji obsługi kotła lub sterownika.

!Zrzeczenie się odpowiedzialności: siłownik 15sek nie ma zastosowania w przypadku DN40/50

Jak należy zamontować siłownik na zaworze ?

- Ustawić zawór w położeniu środkowym. Przykłady znajdują się w instrukcji obsługi zaworu.
- Zamontować siłownik na zaworze zgodnie z instrukcją obsługi siłownika.
- Po sprawdzeniu prawidłowości montażu podłączyć zasilanie siłownika.

Siłowniki i zawory są zawsze dostarczane przez firmę ESBE w położeniu środkowym.

Jeśli siłownik nie jest ustawiony w położeniu środkowym:
- Przełączyć siłownik na tryb ręczny i ustawić w położeniu środkowym.
- Zamontować siłownik na zaworze.
- Przestawić siłownik z powrotem do pierwotnego położenia i przełączyć na tryb automatyczny.

W jaki sposób prawidłowo zamontować używany siłownik ARA6xx na zaworze mieszającym?

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  1. Siłownik: Przełączyć w tryb obsługi ręcznej i przekręcić pokrętło do położenia środkowego.
  2. Siłownik: Wyjąć pokrętło wyciągając je ze sterownika. Należy upewnić się, że nie zmieniło się położenie ustawione w kroku 1.
  3. Zawór: Przekręcić zawór mieszający w położenie środkowe (żądane) i zamontować Łącznik (sprzęgło).
  4. Siłownik: Zamontować siłownik na zaworze, a następnie dokręcić śrubą M5.
  5. Siłownik: Umieścić w siłowniku zdemontowane wcześniej pokrętło i delikatnie Docisnąć jednocześnie obracając do znalezienia właściwego położenia i jego zablokowania.

Czy na zaworze VRG można zamontować siłownik starego typu M60?

Niestety nie jest to możliwe. W celu zagwarantowania optymalnej wydajności zalecamy wymianę siłownika wraz z zaworem. Informacje dotyczące właściwego siłownika znajdują się w instrukcji wymiany, w zakładce „Wsparcie”.

Zawór i siłownik nie działają prawidłowo, dlaczego?

Sprawdzić, czy zawór i siłownik są prawidłowo zmontowane. Więcej informacji na temat różnych zastosowań i sposobu montażu można znaleźć w instrukcji obsługi albo w niniejszej witrynie.

Siłownik oscyluje w tył i w przód.

Przyczyn przesuwania się siłownika w tył i w przód może być kilka:
- Sprawdzić, czy sygnał dochodzący do siłownika jest prawidłowy i wolny od zakłóceń.
- Sprawdzić, czy rozmiar zaworu nie jest zbyt duży, obliczając wartość Kvs w instalacji. Obliczenia można przeprowadzić w oprogramowaniu ESBE Hydronic Selection, dostępnym w tej witrynie.

Do czego służy wyłącznik pomocniczy na siłowniku?

Do podłączenia urządzenia zewnętrznego, które ma się uruchamiać lub zatrzymywać w zależności od położenia zaworu, można wykorzystać mikroprzełącznik. Przykładem może być pompa cyrkulacyjna, która ma się wyłączać, jeśli zawór jest zamknięty. Inny przykład to pomocniczy grzejnik, włączany, gdy zawór znajdzie się w określonym położeniu.

Siłownik ARA600 działa, ale zawór i biały zestaw przyłączeniowy nie poruszają się, dlaczego?

Sprawdzić, czy zawór i siłownik są prawidłowo zmontowane. Więcej informacji na temat różnych zastosowań i sposobu montażu można znaleźć w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi można znaleźć na stronie danego produktu i w folderze „Obszar pobierania” .
- Sprawdzić, czy pokrętło siłownika ARA nie znajduje się w położeniu trybu ręcznego. Patrz ilustracje poniżej.

Rotary Actuator-01.png

Jaką wartość reguluje się za pomocą zielonego pierścienia na siłowniku ARA600?

Zielona krzywka regulacyjna pozwala określić, kiedy wyłącznik pomocniczy ma się włączać i wyłączać.

faq_v_and_a_13.png

W jaki sposób mogę zmienić kierunek pracy 3-punktowego siłownika ARA600?

Wystarczy, podczas montażu zamienić ze sobą czarny i brązowy przewód.

W jaki sposób mogę zmienić kierunek pracy mojego siłownika 2-punktowego ARA600?

Wystarczy zmienić położenie zworek na płytce drukowanej, na przykład z poziomego na pionowe. 

faq_v_and_a_8.png

Po więcej informacji, zapraszamy do zapoznania się z instrukcją obsługi dołączoną do opakowania, lub do odwiedzenia naszej witryny.

W jaki sposób mogę zmienić kierunek pracy mojego siłownika proporcjonalnego ARA600?

Wł./wył. na 6 przełączniku DIP - ARA639
faq_v_and_a_9.png

Wł./wył. na 2 przełączniku DIP - ARA659

faq_v_and_a_10.png

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Czy można regulować zakres obrotu siłowników serii 90?

Tak, można. Siłowniki serii 90 z 3-punktowym i 2-punktowym sygnałem sterującym umożliwiają regulację zakresu obrotu w przedziale od 30 do 180°, natomiast typu 95-270M do 270°.

W przypadku wersji z proporcjonalnym sygnałem sterującym regulowany zakres obrotu wynosi:
- od 30 do 90° w wersji 92P,
- od 30 do 180° w wersji 92P2,
- od 180 do 355° w wersji 92P4.

Należy pamiętać, że funkcja ta nie służy do ustawienia siłownika w przypadku nieprawidłowo wyregulowanego zaworu.  Wszystkie siłowniki i sterowniki ESBE (za wyjątkiem typu 92P4) są dostarczane w położeniu środkowym.  Przed zamontowaniem siłownika także zawór należy ustawić w położeniu środkowym.

Czy siłowniki serii 90 można montować na zaworach serii VRG/VRB i VRH?

Tak, można. Należy zastosować zestaw przyłączeniowy VRG801, artykuł numer: 16053300.

Jakie zakresy robocze i czasy przestawienia są do wyboru?

VTF320 to dwudrożny termostatyczny zawór ograniczający przepływ przeznaczony do obiegu ciepłej wody użytkowej. The 90P oferuje wstępnie ustalone czasy przestawienia (obrotu) dla poszczególnych zakresów roboczych:

zakres roboczy 90°
         120 s / 90 s / 60 s

zakres roboczy 180°
          240 s / 180 s / 120 s

zakres roboczy 355°
          390 s / 260 s / 130 s

Jakie sygnały sterujące można ustawiać w 90P?

W odniesieniu do wszystkich czasów przestawienia i zakresów roboczych do wyboru są następujące sygnały sterujące: 0-10 V / 2-10 V / 0-5 V / 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 mA / 2-10 mA

Jak można ustawić kierunek działania?

Kierunek działania reguluje się za pomocą mikroprzełącznika (DIP) nr 5. Żeby obrót następował zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, przełącznik musi być przestawiony na lewo. Żeby obrót następował przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, przełącznik musi być przestawiony na prawo.

How can I set the working direction.png

W jaki sposób nastawia się siłownik?

Kwestie ustawień zakresu roboczego, kierunku działania i czasu przestawienia (obrotu) siłownika, a także sygnału sterującego, zostały omówione w instrukcji obsługi, która zawiera także opisy wszystkich mikroprzełączników (DIP) oraz ich pozycji.

DIP 1 i 2 — ustawienie zakresu roboczego

DIP 3 i 4 — ustawienie czasu obrotu

DIP 5 — ustawienie kierunku pracy

DIP 6 i 7 — ustawienie sygnału sterującego

DIP 8 — ustawienie sygnału sterującego (napięcie czy natężenie)

 

How do I do the setting of the actuator.png

 

Zmiana zakresu roboczego przy pomocy mikroprzełącznika wiąże się z koniecznością wyregulowania dodatkowo tarczy obrotowej — dopiero to umożliwia ruch siłownika zgodny z ustawieniami dokonanymi za pomocą mikroprzełączników i zatrzymywanie zaworu przez łączniki krańcowe we właściwych pozycjach.
(Zob. w instrukcji obsługi)

 

90P-end-switches.png

 

 

 

Czy z uchwytu można korzystać zawsze i przy każdym zakresie roboczym?

Nie, uchwyt należy demontować w związku z ustawianiem kąta na wartości od 180° wzwyż.