FAQ — OGÓLNE

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Jak mogę skontaktować się z działem obsługi klienta?

Informacje kontaktowe są dostępne w zakładce Kontakt.

Gdzie znajdę nową instrukcję obsługi (w razie utraty dotychczasowej)?

Instrukcję obsługi znajdziesz na podstronie danego produktu w zakładce ”Do pobrania”.

Gdzie znajdę dokumentację techniczną produktów?

Dokumentację produktu znajdziesz na podstronie danego produktu. Źródłem dodatkowych informacji jest też opracowany przez naszą firmę program ESBE Hydronic Selection (do pobrania z podstrony Wsparcie). W programie możesz wyszukać dokumentację, podając numer artykułu, jego nazwę itp.

Czy wszystkie produkty są w waszym magazynie?

Aby zapewnić natychmiastową wysyłkę, w naszym magazynie mamy produkty, które są najczęściej wybierane przez naszych Klientów. W przypadku pozostałych produktów, w zależności od wielkości zamówienia oraz modelu, czas wysyłki może być nieco dłuższy.

Jak sprawdzić cenę danego produktu?

Zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem. Udzieli on informacji o cenie danego produktu oraz możliwościach dostawy.

Czy prowadzicie sprzedaż bezpośrednią dla instalatorów?

Firma ESBE nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży dla instalatorów. Produkty ESBE są dostępne w sprzedaży w hurtowniach i innych tego typu punktach sprzedaży. 
Aby znaleźć najbliższego dystrybutora ESBE, sprawdź dane podane w zakładce Kontakt > Polska lub skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Który zawór powinienem wybrać?

Wszystko zależy od zastosowania. W zakładce Zastosowania znajdziesz przykłady montażu naszych produktów w najpopularniejszych systemach, a także wskazówki odnośnie wyboru np. właściwego zaworu.

Czym jest wartość Kvs?

Kvs to miara przepustowości zaworu, która jest obliczana w opisany poniżej sposób.
Załóżmy, że zawór pracuje przez 1 godzinę przy ciśnieniu różnicowym równym 1 bar.
Łączny przepływ przez zawór w m3 = wartość Kvs
Jednostką stosowaną w USA jest Cv, odpowiadająca przepływowi przez zawór w galonach amerykańskich na minutę przy spadku ciśnienia o 1 psi. Do przeliczania wartości Kv na Cv należy wykorzystać współczynnik 1,16 (1,16 * Kv = Cv).

faq_general_4.png

Co to jest QuickFIT?

Quick-Fit to „szybkie połączenie” między zaworem a siłownikiem, które zostało opracowane przez ESBE. Do montażu lub demontażu siłownika nie są potrzebne żadne narzędzia - wystarczy pociągnąć siłownik, aby go zdemontować lub wcisnąć siłownik, aby zamontować go na zaworze.

Co oznacza HVAC?

Ogrzewanie (Heating), wentylacja (Ventilation), klimatyzacja (Air Conditioning)

Jaka jest różnica między wodą sanitarną a grzewczą?

Woda z systemów ogrzewania i sanitarnych nigdy nie powinna być mieszana, tylko zawsze utrzymywana w oddzielnych obwodach!

Typowe cechy systemów ogrzewania
System zamknięty
Ta sama woda cyrkuluje w systemie
Ciśnienie jest wytwarzane przez pompę cyrkulacyjną
Można wykorzystywać zawory z żeliwa z uwagi na ograniczony dostęp tlenu

Typowe cechy systemów sanitarnych (ciepła woda użytkowa)
System otwarty
Woda jest ciągle dodawana
Ciśnienie jest wytwarzane przez wieżę ciśnień
Wymagane są zawory mosiężne z uwagi na dopływ tlenu z dodawaną świeżą wodą

System ogrzewania 

faq_general_51.png

faq_general_52.png

Jak można zmaksymalizować korzyści wynikające z zastosowania zbiornika akumulacyjnego?

Koncepcja:
Jeżeli wodę ostrożnie się dodaje do zbiornika akumulacyjnego i pobiera z niego, to grawitacja utrzyma gorącą wodę na górze zbiornika, a zimną wodę na dole zbiornika.

Korzyści:
Energia cieplna w zbiorniku jest skoncentrowana na górze zbiornika i gotowa do wykorzystania. Dużo przydatniejsza jest niewielka ilość gorącej wody, niż większa ilość ciepłej wody, która nie jest wystarczająco gorąca, aby móc wziąć prysznic lub kąpiel.

Oto przykład ilustrujący zalety właściwego wykorzystania układu warstw: trzy zbiorniki o takiej samej zawartości energetycznej, ale różnie podzielone.

Zbiornik po lewej stronie
Nie uzyskano układu warstw, 40°C w całym zbiorniku:
Temperatura niewystarczająca, aby zapewnić komfort użytkowania domowej instalacji ciepłej wody (temperatura wody spada podczas przepływu przez rury, więc po dotarciu do prysznica itp. woda ma najwyżej temperaturę ludzkiego ciała).
Brak ochrony przed bakteriami Legionella.
Temperatura niewystarczająca do regularnego wykorzystania w grzejnikach.

Zbiornik pośrodku
Częściowo uzyskano układ warstw, 50°C w górnej części zbiornika i 30°C w dolnej części:
Temperatura wystarczająca, aby zapewnić komfort użytkowania domowej instalacji ciepłej wody.
Brak ochrony przed bakteriami Legionella.
Możliwość wykorzystania w niektórych (lecz nie wszystkich) obwodach grzejników.

Zbiornik po prawej stronie
Uzyskano właściwy układ warstw, 70°C w górnej części zbiornika i 20°C w dolnej części:
Temperatura wystarczająca, aby zapewnić komfort użytkowania domowej instalacji ciepłej wody
Ochrona przed bakteriami Legionella

faq_general_6.png

Jakie części zamienne są dostępne?

Dokumentację dotyczącą części zamiennych można znaleźć na tej witrynie, na stronie danego produktu i w folderze „Obszar pobierania” .

Jakiego rodzaju złączki zaciskowej mogę użyć z gwintem wewnętrznym Rp ?

Należy użyć rur z męskim gwintem stożkowym R, zgodnie z normą EN 10226-1.

Czy zawór z gwintem zewnętrznym G mogę połączyć z zaworem z gwintem wewnętrznym Rp?

Takie połączenie może zadziałać w niektórych sytuacjach, jednak firma ESBE nie zaleca takiego postępowania. Połączenie G i Rp nie sprawdza się przy maksymalnych limitach tolerancji.
Gwinty męskie G są wykonywane zgodnie z normą ISO 228/1 dla połączeń niehermetycznych
Gwinty wewnętrzne Rp są wykonywane zgodnie z normą EN 10226-1 dla połączeń hermetycznych.