FAQ — STACJA ŚWIEŻEJ WODY FRESH HYDRO

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w Twoim kraju.

Co sygnalizują diody LED w przedniej części FSK101?

Diody LED zlokalizowane na siłowniku w przedniej części FSK101 sygnalizują status roboczy oraz błędy urządzenia.

Dioda LED świecąca światłem stałym oznacza położenie robocze zaworu:

  • Zielona dioda LED: otwarcie zaworu wynosi 0%
  • Zielona niebieska dioda LED:  otwarcie zaworu wynosi od 1 do 40%
  • Niebieska dioda LED:  otwarcie zaworu wynosi od 40 do 60%
  • Niebieska czerwona dioda LED:  otwarcie zaworu wynosi od 60 do 99%
  • Czerwona dioda LED:  otwarcie zaworu wynosi 100%

Co oznacza min. jedna szybko migająca dioda LED na siłowniku?

Miganie co 0,25 sek. diody LED oznacza BŁĄD. Przyczyną błędu może być brak reakcji zaworu na sygnał sterujący i jego zablokowanie w jednym położeniu. W takim przypadku możesz wykonać następujące czynności:
•    Zerowanie: Odłącz/podłącz zasilanie jednostki Fresh Hydro. Zawór zmieni położenie podczas uruchomienia FSK101.
•    Czyszczenie: Zdemontuj zawór z FSK101. W razie potrzeby wyczyść stożek. Podczas ponownego montażu zaworu należy zastosować smar silikonowy.
•    Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Co sygnalizują diody LED na sterowniku zamontowanym z prawej strony FSK101?

•    Zielona dioda LED: FSK jest gotowy do pracy
•    Czerwona dioda LED: BŁĄD - aby uzyskać więcej informacji, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk Service (serwis) przez 2 sekundy
•    Migająca zielona dioda LED: FSK101 pracuje w trybie ręcznym. Pompa główna pracuje z prędkością wynoszącą 50%; zawór jest w położeniu 50%.
•    Dioda LED miga światłem zielonym i czerwonym: Uruchomiono eliminację bakterii Legionella

Czy FSK101 posiada wbudowane zabezpieczenie przed kamieniem?

Jednostka Fresh Hydro została wyposażona w aktywną ochronę przed kamieniem. Działa ona na dwa sposoby:
•    Element konstrukcyjny urządzenia: Konstrukcja płytowego wymiennika ciepła pozwala na duży transfer energii przy zachowaniu niskiej temperatury.
•    Oprogramowanie: Dzięki sterownikowi, zawsze kiedy jest to możliwe, temperatura przepływu po stronie pierwotnej jest ograniczana do poziomu nieprzekraczającego 60°C (uzależnione jest to od przepływu wody pitnej oraz żądanej temperatury).
 

W jaki sposób mogę zminimalizować ryzyko pojawienia się kamienia w wymienniku ciepła FSK101?

Temperatury przekraczające 60°C będą powodowały osadzanie się większej ilości kamienia. Aby zminimalizować ryzyko, ustaw najniższą temperaturę zaworu (zawsze poniżej 55°C).
Należy wziąć również pod uwagę, że w przypadku dużego przepływu oraz wysokiej temperatury wody pitnej, dla pierwotnej wody grzewczej należy zapewnić temperaturę wyższą niż 60°C.