BLANDNINGSVENTIL

GER SÄKERHET.

Vår serie blandningsventiler har gett installatörer hjältestatus i hela Europa. Grundkravet för att hålla ett tappvattensystem säkert är att förebygga två tunga riskfaktorer: skållning och tillväxt av legionellabakterier.

Serie VTS520 för tappvarmvattendistribution ansluten till solvärmesystem.

VTS520_VTA320_520

Serie VTS550 för tappvarmvattendistribution ansluten till solvärmesystem.

VTS550

Serie VTA330/VTA530 för tappvarmvattendistribution, skållningssäkra tappställeapplikationer.

VTA330_530

Serie VTA360/VTA560 för tappvarmvattendistribution, skållningssäkra tappställeapplikationer.

VTA360_560

Serie VTA320/VTA520 för tappvarmvattendistribution, skållningssäker uppvärmning i centralreglerade applikationer.

VTS520_VTA320_520

Serie VTA350/VTA550 för tappvarmvattendistribution, skållningssäker uppvärmning i centralreglerade applikationer.

VTA350_550

VTA370 och VTA570 är de bästa serierna för värme- och kylapplikationer.

VTA370_570

Serie VTA310 är avsedd för temperaturreglering i tappvarmvatteninstallationer.

VTA310