ZAGADNIENIA WSPÓLNE

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Jaka jest główna różnica między sterownikami ESBE?

Seria CRA110* i CRA120 firmy ESBE to sterowniki Stałotemperaturowe.

Seria CRA140* firmy ESBE to połączenie stałotemperaturowego sterownika zasilania i sterownika temperatury wody powrotnej.

Seria CRA150* firmy ESBE, to sterownik stałotemperaturowy przeznaczony dla połączonych zastosowań grzewczych i chłodniczych.

Seria CRB100* i CUA100 firmy ESBE to sterownik działający w oparciu o temperaturę wewnętrzną pomieszczeń, współpracujący z modułem pokojowym.

Seria CRC110* i CRC120 firmy ESBE, to sterownik pogodowy.

Seria CRC140* firmy ESBE, to połączenie sterownika pogodowego i sterownika temperatury wody powrotnej

Seria CRD100* firmy ESBE, to połączenie sterownika temperatury wewnętrznej i pogodowego

Seria CRS100* firmy ESBE, to szybkoreagujący sterownik stałotemperaturowy opracowany z myślą o zastosowaniu w instalacjach ciepłej wody użytkowej.

Seria 90C* firmy ESBE, to sterownik pogodowy z opcjonalnym czujnikiem temperatury pokojowej, stworzony z myślą o połączeniu funkcji sterowania na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Sterownik posiada wbudowany siłownik, którego moment obrotowy wynosi 15Nm.

* Sterownik wyposażony jest we wbudowany siłownik.

Controllers assortment_GB.png

Który typ siłownika/sterownika będzie odpowiedni dla posiadanego przeze mnie zaworu firmy ESBE?

W jaki sposób mogę zmienić kierunek pracy mojego sterownika?

W przypadku serii CRx firmy ESBE należy wykonać następujące czynności:

  • Odłączyć zasilanie.
  • Aby otwarcie nastąpiło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, należy przesunąć joystick w prawo. Aby otwarcie nastąpiło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, należy przesunąć joystick w lewo.
  • Następnie należy przytrzymać joystick w żądanym położeniu i podłączyć zasilanie.
  • Następnie przytrzymać joystick w żądanym położeniu przez dwie sekundy, a następie puścić. Kierunek został ustawiony.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcjami montażu lub stroną danego produktu.

Jak należy zamontować sterownik na zaworze?

- Ustawić zawór w położeniu środkowym zgodnie z instrukcją obsługi zaworu.
- Zamontować sterownik na zaworze zgodnie z instrukcją obsługi sterownika.
- Po sprawdzeniu prawidłowości montażu podłączyć zasilanie sterownika.

Siłowniki i sterowniki są zawsze dostarczane przez firmę ESBE w położeniu środkowym.

W jaki sposób prawidłowo zamontować używany sterownik CRXxxx na zaworze mieszającym?

  1. Sterownik: Włączyć tryb obsługi ręcznej przez wyciągnięcie pokrętła i przekręcić pokrętło do położenia środkowego.
  2. Sterownik: Wyjąć pokrętło wyciągając je ze sterownika. Należy upewnić się, że nie zmieniło się położenie ustawione w kroku 1.
  3. Zawór: Przekręcić zawór mieszający w położenie środkowe (żądane) i zamontować łącznik (sprzęgło).
  4. Sterownik: Zamontować sterownik na zaworze, a następnie dokręcić śrubą M5.
  5. Sterownik: Umieścić w sterowniku zdemontowane wcześniej pokrętło i delikatnie Docisnąć jednocześnie obracając do znalezienia właściwego położenia i jego zablokowania.

Na wyświetlaczu nie ma żadnych informacji, dlaczego?

- Sprawdzić, czy sterownik jest prawidłowo zasilany.
- Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
- Skontaktować się z działem obsługi klienta. 

Co to jest T2 i do czego służy?

T2 to temperatura „alternatywna”, T to temperatura „normalna”.
T2 można wykorzystać, aby ustawić różną temperaturę w ciągu dnia i w nocy, np. obniżyć temperaturę w pomieszczeniu nocą.

faq_cra_crb_22.png