CRA

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów w odniesieniu do sterownika CRAxxx. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Jak zmienić kierunek otwarcia w sterownikach CRA110 i CRB100?

Kierunek obrotu zmienia się następująco:
- Odłączyć zasilanie.
- Przesunąć manipulator w kierunku otwierania zaworu i przytrzymać go.
- Ponownie podłączyć zasilanie i przytrzymać manipulator przez kilka sekund.
- Kierunek pracy został zmieniony

Jak zmienić kierunek obrotu sterowników z serii CRA120?

Kierunek obrotu zmienia się następująco:
- Odłączyć zasilanie.
- Odkręcić pokrywę obudowy sterownika.
- Zmienić położenie kabli podłączonych do siłownika (zob. załączony rysunek).
- Zamknąć obudowę sterownika.
- Kierunek pracy został zmieniony.

Controllers 01.jpg

W jaki sposób mogę ustawić temperaturę przekraczającą 50°C?

Zmiany min. i maks. temperatury przepływu dokonuje się w menu ustawień zaawansowanych. Zakres ustawień temperatury wynosi od +5°C do +95°C. W instrukcji obsługi znajdują się informacje dotyczące uzyskania dostępu do ustawień zaawansowanych oraz zmiany min. i maks. wartości temperatury przepływu.

Jak zmienić ustawioną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRA110?

Ustaloną temperaturę zasilania zmienia się następująco:
- Nacisnąć krótko manipulator.
- Zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, przesuwając manipulator w prawo lub w lewo.
- Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko manipulator.

Jak zmienić maksymalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRA110?

Ustawienia możesz zmienić następująco:
- Naciśnij manipulator i przytrzymaj go przez 4 sekundy.
- Wyświetlone zostaną ikona klucza oraz kropka i strzałka w górę.
- Naciśnij krótko manipulator. Wyświetlacz zacznie migać.
- Zmień temperaturę, przesuwając manipulator w prawo (aby zwiększyć temperaturę) lub w lewo (aby zmniejszyć temperaturę).
- Zatwierdź ustawienie, naciskając krótko manipulator.
- Naciśnij manipulator i przytrzymaj go przez 4 sekundy albo poczekaj 20 sekund na powrót do głównego menu

Jak zmienić minimalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRA110?

Ustawienia zmienia się następująco:
- Nacisnąć manipulator i przytrzymać go przez 4 sekundy.
- Wyświetlone zostaną ikona klucza oraz kropka i strzałka w górę.
- Nacisnąć krótko manipulator skierowany w prawo.
- Wyświetlone zostaną ikona klucza oraz kropka i strzałka w dół.
- Nacisnąć krótko manipulator. Liczby zaczną migać.
- Zmienić temperaturę, przesuwając manipulator w prawo (aby zwiększyć temperaturę) lub w lewo (aby zmniejszyć temperaturę).
- Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko manipulator.
- Nacisnąć manipulator i przytrzymać go przez 4 sekundy albo poczekać 20 sekund na powrót do głównego menu.

Jak zmienić ustawioną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRA120?

Ustaloną temperaturę zasilania zmienia się następująco:
- Nacisnąć krótko środkowy przycisk.
- Zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę, naciskając prawy przycisk (zwiększenie) lub lewy przycisk (zmniejszenie).
- Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko środkowy przycisk.

Jak zmienić maksymalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRA120?

Ustawienia zmienia się następująco:
- Nacisnąć środkowy przycisk i przytrzymać go przez 4 sekundy.
- Wyświetlone zostaną ikona klucza oraz kropka i strzałka w górę.
- Nacisnąć krótko środkowy przycisk. Liczby zaczną migać.
- Zmienić temperaturę, naciskając prawy przycisk (aby zwiększyć temperaturę) lub lewy przycisk (aby zmniejszyć temperaturę).
- Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko środkowy przycisk.
- Nacisnąć środkowy przycisk i przytrzymać go przez 4 sekundy albo poczekać 20 sekund na powrót do głównego menu.

Jak zmienić minimalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRA120?

Ustawienia zmienia się następująco:
- Nacisnąć środkowy przycisk i przytrzymać go przez 4 sekundy.
- Wyświetlone zostaną ikona klucza oraz kropka i strzałka w górę.
- Nacisnąć prawy przycisk.
- Wyświetlone zostaną ikona klucza oraz kropka i strzałka w dół.
- Nacisnąć krótko środkowy przycisk. Liczby zaczną migać.
- Zmienić temperaturę, naciskając prawy przycisk (aby zwiększyć temperaturę) lub lewy przycisk (aby zmniejszyć temperaturę).
- Zatwierdzić ustawienie, naciskając krótko środkowy przycisk.
- Nacisnąć środkowy przycisk i przytrzymać go przez 4 sekundy albo poczekać 20 sekund na powrót do głównego menu.

Jak aktywować T2 za pomocą urządzenia zewnętrznego w sterownikach z serii CRA100 i CRB100?

Pod obudową jednostki sterującej znajduje  się zielone złącze. Podłącza się do niego dwa przewody. Połączenie tych przewodów ze sobą powoduje aktywację temperatury T2. Przykładem urządzenia zewnętrznego jest oferowany przez firmę ESBE moduł GSM CRB915 (nr art. 1705 59 00), który pozwala przełączać dwa wstępnie określone ustawienia temperatury za pomocą telefonu komórkowego.

UWAGA: Sygnał pochodzący z urządzenia zewnętrznego musi być beznapięciowy i bezoporowy.

faq_cra_crb_23.png

Jak aktywować T2 za pomocą urządzenia zewnętrznego w sterownikach z serii CRA120 i CUA110?

Pod obudową sterownika można podłączyć dwa przewody. Połączenie tych dwóch przewodów ze sobą powoduje włączenie temperatury T2.

faq_cra_crb_4.png

Czy sterowniki serii CRA120 można montować na zaworach serii VRG/VRB i VRH?

Tak, można. Należy zastosować zestaw przyłączeniowy VRG801, artykuł numer: 16053300.