CUA

ESBE ZAWSZE
UDZIELI CI POMOCY!

Wspieramy instalatorów, oferując profesjonalne wsparcie. Nie ma znaczenia czy używasz naszych produktów po raz pierwszy lub spotykasz się ze skomplikowaną sytuacją, służymy naszym wsparciem.

CUA

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów w odniesieniu do sterownika CUA. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Jak zmienić maksymalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRB100 i CUA100?
Jak zmienić minimalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRB100 i CUA100?
Jaka temperatura wyświetlana jest na module pokojowym, a jaka na jednostce sterującej sterowników z serii CRB100 i CUA100?
Jaka jest różnica między ustawieniami C = 0 i C = 1 w sterownikach z serii CRB100 i CUA100?
Co oznaczają strzałki na wyświetlaczu sterowników z serii CRB100 i CUA100?
Jak sprawdzić, czy komunikacja bezprzewodowa w przypadku sterowników z serii CRB100 i CUA100 działa prawidłowo?
Jak aktywować T2 za pomocą urządzenia zewnętrznego w sterownikach z serii CRA120 i CUA110?