CRA

ESBE ZAWSZE
UDZIELI CI POMOCY!

Wspieramy instalatorów, oferując profesjonalne wsparcie. Nie ma znaczenia czy używasz naszych produktów po raz pierwszy lub spotykasz się ze skomplikowaną sytuacją, służymy naszym wsparciem.

CRA

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów w odniesieniu do sterownika CRAxxx. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Jak zmienić kierunek otwarcia w sterownikach CRA110 i CRB100?
Jak zmienić kierunek obrotu sterowników z serii CRA120?
W jaki sposób mogę ustawić temperaturę przekraczającą 50°C?
Jak zmienić ustawioną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRA110?
Jak zmienić maksymalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRA110?
Jak zmienić minimalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRA110?
Jak zmienić ustawioną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRA120?
Jak zmienić maksymalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRA120?
Jak zmienić minimalną temperaturę zasilania w sterownikach z serii CRA120?
Jak aktywować T2 za pomocą urządzenia zewnętrznego w sterownikach z serii CRA100 i CRB100?
Jak aktywować T2 za pomocą urządzenia zewnętrznego w sterownikach z serii CRA120 i CUA110?
Czy sterowniki serii CRA120 można montować na zaworach serii VRG/VRB i VRH?