90C

ESBE ZAWSZE
UDZIELI CI POMOCY!

Wspieramy instalatorów, oferując profesjonalne wsparcie. Nie ma znaczenia czy używasz naszych produktów po raz pierwszy lub spotykasz się ze skomplikowaną sytuacją, służymy naszym wsparciem.

90C

Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez naszych klientów w odniesieniu do sterownika 90C. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem albo oddziałem handlowym ESBE w swoim kraju.

Pompa cyrkulacyjna podłączona do sterownika 90C nie działa. Dlaczego?
Sterownik 90C działa przez cały czas, ale nie pełni funkcji regulacyjnych.
Miga czerwona lampka z przodu obudowy sterownika 90C.
W lewym górnym rogu wyświetlacza sterownika 90C widać komunikat „ERROR” (BŁĄD), co to znaczy?
W opakowaniu sterownika 90C nie ma instrukcji obsługi, gdzie można ją znaleźć?
Czy sterownik 90C posiada jakieś dodatkowe instrukcje montażowe?
Na wyświetlaczu sterownika 90C nie jest widoczna temperatura rejestrowana przez czujniki.
Jak zmienić ręcznie pozycję zaworu w sterowniku 90C?
Czy można testować inny przekaźnik ręcznie w sterowniku 90C?
W domu jest za ciepło lub za zimno, a do sterownika 90C nie jest podłączony moduł pokojowy.
Jak zmienić kierunek otwarcia w sterowniku 90C?
W domu jest za ciepło lub za zimno, a do sterownika 90C jest podłączony moduł pokojowy.
Dlaczego sterownika 90C nie można używać razem z zaworami ESBE z serii 4F, T i H?
Czy sterowniki serii 90C można montować na zaworach serii VRG/VRB i VRH?
W jaki sposób prawidłowo zamontować używany sterownik C90 na zaworze mieszającym?
Inny przekaźnik nie działa zgodnie z ustawieniami sterownika 90C.