Zawór przełączający

VTD500

  • Regulowana temperatura przełączania
  • Mniejsze zużycie energii
  • Źródło zasilania nie jest potrzebne
  • Szybkie przełączanie
  • Łatwość użytkowania
  • Większa wydajność instalacji

Seria VTD500 to zawory termostatyczne z mo ż liwo ś ci ą regulacji temperatury przeznaczone do zastosowa ń zwi ą zanych z prze łą czaniem kierunku przep ł ywu. Temperatur ę prze łą czania mo ż na ustawi ć w zakresie 42 – 52 ° C. Je ż eli temperatura cieczy zasilaj ą cej jest ni ż sza ni ż znamionowa temperatura prze łą czania, ciecz jest kierowana do przy łą cza A. Je ż eli temperatura cieczy zasilaj ą cej jest wy ż sza ni ż znamionowa temperatura prze łą czania, ciecz jest kierowana do przy łą cza B.

Gama produktów

VTD582, Gwint zewnętrzny

Nr art. Nazwa Nominalna temperatura rozdzielania [°C] DN Kvs Przyłącze E A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Masa [kg]
31580100 VTD582 42 - 52 20 2,8 G 1" 84 62 60 56 0,86
Instrukcja obsługi i montażu

Przykładowe instalacje

Przykładowe instalacje
1
2

Dokumenty

Dane techniczne

Dane techniczne

Maks. ciśnienie statyczne: PN 10
Odcinanie zakresu przełączania: 42 - 52°C: ± 3°C
Ciśnienie różnicowe, maks.: 300 kPa
Przyłącza: Gwint zewnętrzny (R), ISO 228/1
Zgodność z normami:
Współczynnik przecieku, , AB - A: 0,5 %
Współczynnik przecieku, , AB - B: 2 %
Temperatura medium, ciągła maks.: +100 °C
Temperatura medium, chwilowa maks.: +110 °C
Temperatura medium, min.: 0 °C
Materiał, Korpus zaworu oraz inne części metalowe w kontakcie z płynnym medium: Mosiądz odporny na odcynkowanie, DZR

Zgodność z normami

Zgodność z normami
PED 2014/68/EU, artykuł 4.3

Model przepływu

Model przepływu
Rozdzielanie
Akcesoria i części zamienne

Części zamienne

Nr art. Nazwa Oznaczenie Instrukcja obsługi
37102400 37102400 VTD958 ESBE VTD958 Wkład zaworu, 42-52°C download
Do pobrania

Do pobrania