Ogrzewanie podłogowe

rozwiązania esbe:
to po prostu działa.

Klientom projektującym wydajne instalacje, obejmujące sterowanie systemami z obiegiem wymuszonym oferujemy,  w zależności od zastosowań,  odpowiednie produkty oraz wiedzę.

Jednostrefowe ogrzewanie podłogowe z zaworem termostatycznym – regulacja stałotemperaturowa.

Underfloor heating 1

Wielostrefowe ogrzewanie podłogowe z zaworem termostatycznym – regulacja stałotemperaturowa.

Underfloor heating 2

Wielostrefowe ogrzewanie podłogowe z zaworem obrotowym i sterownikiem – regulacja stałotemperaturowa.

Underfloor heating 3

Wielostrefowe ogrzewanie podłogowe z zaworem obrotowym i sterownikiem - regulacja na podstawie temperatury wewnętrznej/zewnętrznej.

Underfloor heating 4

System grzewczy z obiegiem grzejnikowym i ogrzewaniem podłogowym.

Underfloor heating 5

System grzewczy z niezależnym obiegiem grzejnikowym i ogrzewaniem podłogowym.

Underfloor heating 6

Biwalentny system grzewczy z niezależnym obiegiem grzejnikowym i ogrzewaniem podłogowym.

Underfloor heating 7

Grupa pompowa z zaworem biwalentnym oraz siłownikiem przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem podłogowym.

Underfloor heating 8 (5)

Grupa pompowa z zaworem termostatycznym do stałotemperaturowej regulacji ogrzewania podłogowego.

Underfloor heating 10

Jednostrefowe ogrzewanie podłogowe z regulacją termostatyczną.

Underfloor heating 10