GRZEJNIKI

rozwiązania esbe:
to po prostu działa.

Klientom projektującym wydajne instalacje, obejmujące sterowanie systemami z obiegiem wymuszonym oferujemy,  w zależności od zastosowań,  odpowiednie produkty oraz wiedzę.

Ogrzewanie grzejnikowe 5

Biwalentny zawór 4-drogowy ze sterownikiem.
1
Regulacja za pomocą 4-drogowego biwalentnego zaworu mieszającego umożliwia ustalanie priorytetu poziomów w zbiorniku akumulacyjnym lub różnych źródeł ciepła.

2
Sterownik temperatury wewnętrznej do instalacji grzewczych, oferujący wysoki poziom komfortu i zapewniający oszczędność energii. System połączeniowy sterowników z zaworami VRB140 zapewnia wyjątkową stabilnością i precyzją regulacji.

3
Sterownik pogodowy do instalacji grzewczej z wieloma możliwościami dostosowania do indywidualnych wymogów.