GRZEJNIKI

rozwiązania esbe:
to po prostu działa.

Klientom projektującym wydajne instalacje, obejmujące sterowanie systemami z obiegiem wymuszonym oferujemy,  w zależności od zastosowań,  odpowiednie produkty oraz wiedzę.

Ogrzewanie grzejnikowe 4

Zawór 4-drogowy ze sterownikiem.
1
Zawór mieszający obiegu grzewczego. Miesza wodę o różnej temperaturze (obiegu grzewczego i obiegu kotła). Zabezpiecza kocioł przed niską temperaturą powrotu poprzez mieszanie wody powracającej z instalacji ogrzewczej z wodą gorącą obiegu kotła. Zawór cechuje się wysoką precyzją regulacji, gwarantującą oszczędność energii.

2
Sterownik temperatury wewnętrznej do instalacji grzewczych, oferujący wysoki poziom komfortu i zapewniający oszczędność energii. System połączeniowy sterowników z zaworami VRG140 zapewnia wyjątkową stabilnością i precyzją regulacji.

3
Sterownik pogodowy do instalacji grzewczej z wieloma możliwościami dostosowania do indywidualnych wymogów.