GRZEJNIKI

rozwiązania esbe:
to po prostu działa.

Klientom projektującym wydajne instalacje, obejmujące sterowanie systemami z obiegiem wymuszonym oferujemy,  w zależności od zastosowań,  odpowiednie produkty oraz wiedzę.

Ogrzewanie grzejnikowe 3

Zawór 3-drogowy ze sterownikiem.
1
Zawór mieszający gwarantuje wysoki poziom dopasowania i minimalne przecieki wewnętrzne, zapewniając w ten sposób wysokosprawne działanie.

2
Sterownik temperatury wewnętrznej do instalacji grzewczych, oferujący wysoki poziom komfortu i zapewniający oszczędność energii. System połączeniowy sterowników z zaworami VRG130 zapewnia wyjątkową stabilnością i precyzją regulacji.

3
Sterownik pogodowy do instalacji grzewczej z wieloma możliwościami dostosowania do indywidualnych wymogów.