CHŁODZENIE

rozwiązania esbe:
to po prostu działa.

Klientom projektującym wydajne instalacje, obejmujące sterowanie systemami z obiegiem wymuszonym oferujemy,  w zależności od zastosowań,  odpowiednie produkty oraz wiedzę.

System z funkcjami ogrzewania i chłodzenia.

Cooling 1

System chłodzenia z regulacją 3-drogową i stałym przepływem.

Cooling 2

System chłodzenia z regulacją 2-drogową i zmiennym przepływem.

Cooling 3

System chłodzenia z regulacją 3-drogową i stałym przepływem.

Cooling 4

System chłodzenia z regulacją 2-drogową i zmiennym przepływem.

Cooling 5

Grupa pompowa z zaworem mieszającym oraz siłownikiem do sterowania systemami chłodzenia.

Cooling 6