VTD582, gwint zewnętrzny VTD582, z przyłączami - gwint zewnętrzny
VTD582, gwint zewnętrzny VTD582, z przyłączami - gwint zewnętrzny

Zawór przełączający

VTD500

Seria VTD500 to zawory termostatyczne z mo ż liwo ś ci ą regulacji temperatury przeznaczone do zastosowa ń zwi ą zanych z prze łą czaniem kierunku przep ł ywu. Temperatur ę prze łą czania mo ż na ustawi ć w zakresie 42 – 52 ° C. Je ż eli temperatura cieczy zasilaj ą cej jest ni ż sza ni ż znamionowa temperatura prze łą czania, ciecz jest kierowana do przy łą cza A. Je ż eli temperatura cieczy zasilaj ą cej jest wy ż sza ni ż znamionowa temperatura prze łą czania, ciecz jest kierowana do przy łą cza B.

  • Regulowana temperatura przełączania
  • Mniejsze zużycie energii
  • Źródło zasilania nie jest potrzebne
  • Szybkie przełączanie
  • Łatwość użytkowania
  • Większa wydajność instalacji

Gama produktów

VTD500 front_B-01
VTD500
VTD500 side_B-01
VTD500 front_B-01
VTD500 z przyłączami
VTD500 side_B-01
Seria VTD582, gwint zewnętrzny
Nr art.NazwaDNKvs** Wartość Kvs w m3/godz. przy spadku ciśnienia o 1 bar.Nominalna temperatura przełączania °CPrzyłączeA mmB mmC mmD mmCiężar kgUwagaNTCNTC = National Trade Code
31580100VTD582202,842-52G 1"846260560,86  
Seria VTD582, z przyłączami
Nr art.NazwaDNKvs** Wartość Kvs w m3/godz. przy spadku ciśnienia o 1 bar.Nominalna temperatura przełączania °CPrzyłączeA mmB mmC mmD mmCiężar kgUwagaNTCNTC = National Trade Code
31580200VTD582202,842-52R ¾"1549760561,26  

Instrukcja obsługi i montażu

Przykładowe instalacje
$name
$name
Instrukcja obsługi VTD500

Dane techniczne

Odpowiedni obszar zastosowań
Zalecany
  • Ogrzewanie
  • Woda pitna
  • Ogrzewanie słoneczne
  • Strefa
Dane techniczne
Maks. ciśnienie statyczne: PN 10 
Odcinanie zakresu przełączania, 42-52°C: ± 3 °C
Temperatura medium, ciągła maks.: 100 °C
chwilowa maks.: 110 °C
min.: 0 °C
Ciśnienie różnicowe, maks.: 300 kPa
Współczynnik przecieku, AB - A: 0,5 %
AB - B: 2 %
Przyłącze, Gwint zewnętrzny (R): ISO 228/1 
Materiał, Korpus zaworu oraz inne części metalowe w kontakcie z płynnym medium: Mosiądz odporny na odcynkowanie, DZR 
Konformizm: PED 2014/68/EU, artykuł 4.3 
Model przepływu Diverting_A-01
Rozdzielanie

Akcesoria i części zamienne

Części zamienne
ZdjęcieNr art.NazwaOznaczenieNTCUwagaKarta katalogowaInstrukcja obsługi

VTD958

Wkład zaworu VTD958, 42-52°C
37102400VTD958Wkład zaworu, 42-52°C    

Do pobrania

Tutaj znajdziesz informacje o produktach przeznaczone do pobrania. Jeśli nie znajdziesz potrzebnych Ci informacji, przejrzyj wymienione poniżej szybkie linki, użyj wyszukiwarki lub sprawdź w zakładce „Wsparcie”.
Arkusz danych, wersja WEB VTD500
Instrukcja obsługi VTD500
Rysunek 2D VTD500

Szybkie łącza