OGRZEWANIE SŁONECZNE

rozwiązania esbe:
To po prostu działa.

Bez względu na rodzaj zastosowań
jesteśmy w stanie zaoferować odpowiednie produkty oraz wiedzę wszystkim klientom projektującym wydajne instalacje obejmujące sterowanie systemami z obiegiem wymuszonym.

Ogrzewanie słoneczne 8

Instalacja solarna z kotłem do przepływowego podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
1
Ułatwia wykorzystanie energii solarnej z instalacji solarnej połączonej z nowym lub istniejącym kotłem gazowym. Produkt oferuje również wbudowaną funkcję ochrony przed oparzeniem*. Seria VMC300 jest przeznaczona dla mniejszych systemów (Kvs 1,5). *) Ochrona przed oparzeniem oznacza, że w przypadku awarii dopływu wody zimnej automatycznie zostaje zablokowany dopływ wody ciepłej.

2
Ułatwia wykorzystanie energii solarnej z instalacji solarnej połączonej z nowym lub istniejącym kotłem gazowym. Produkt oferuje również wbudowaną funkcję ochrony przed oparzeniem*. Seria VMC500 jest przeznaczona dla większych systemów (Kvs 2,5). *) Ochrona przed oparzeniem oznacza, że w przypadku awarii dopływu wody zimnej automatycznie zostaje zablokowany dopływ wody ciepłej.