GRZEJNIKI

rozwiązania esbe:
to po prostu działa.

Klientom projektującym wydajne instalacje, obejmujące sterowanie systemami z obiegiem wymuszonym oferujemy,  w zależności od zastosowań,  odpowiednie produkty oraz wiedzę.

Ogrzewanie grzejnikowe 2

Instalacja grzewcza z zaworem 4-drogowym.
1
Zawór mieszający obiegu grzewczego. Miesza wodę o różnej temperaturze (obiegu grzewczego i obiegu kotła). Zabezpiecza kocioł przed niską temperaturą powrotu poprzez mieszanie wody powracającej z instalacji ogrzewczej z wodą gorącą obiegu kotła. Zawór cechuje się wysoką precyzją regulacji, gwarantującą oszczędność energii.

2
Dzięki specjalnemu połączeniu między siłownikiem i zaworem VRG140 jednostka cechuje się wyjątkową stabilnością i precyzją regulacji. Zalecany jest sygnał sterujący 3-punktowy lub proporcjonalny.