GRZEJNIKI

rozwiązania esbe:
to po prostu działa.

Klientom projektującym wydajne instalacje, obejmujące sterowanie systemami z obiegiem wymuszonym oferujemy,  w zależności od zastosowań,  odpowiednie produkty oraz wiedzę.

Ogrzewanie grzejnikowe 1

Instalacja grzewcza z zaworem 3-drogowym.
1
Zawór mieszający gwarantuje wysoki poziom dopasowania i minimalne przecieki wewnętrzne, zapewniając w ten sposób wysokosprawne działanie.

2
Dzięki specjalnemu połączeniu między siłownikiem i zaworem VRG130 jednostka cechuje się wyjątkową stabilnością i precyzją regulacji. Zalecany jest sygnał sterujący 3-punktowy lub proporcjonalny.