OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA (HVAC)

rozwiązania esbe:
to po prostu działa.

Klientom projektującym wydajne instalacje, obejmujące sterowanie systemami z obiegiem wymuszonym oferujemy,  w zależności od zastosowań,  odpowiednie produkty oraz wiedzę.

HVAC 4

System grzewczy z regulacją 3-drogową i lokalną pompą cyrkulacyjną.
1
Zawór mieszający zapewnia wysoką precyzję regulacji i minimalne przecieki wewnętrzne.

2
Dzięki specjalnemu połączeniu między siłownikiem i zaworem VRG130 jednostka cechuje się wyjątkową stabilnością i precyzją regulacji. Zalecany jest sygnał sterujący 3-punktowy lub proporcjonalny.